Srs. Carmen Coll i Javier Tejedor
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Carmen Coll i Javier Tejedor

EUROCONTROL CONSULTORES DE DIRECCIÓN