PROF. CIRIL ROZMAN
Fotografia: Àngel Font
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I, Pròleg

PROF. CIRIL ROZMAN

Catedràtic de medicina interna