Srs. Gregorio Conde, Jordi Tomàs i Paco Puerto
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Gregorio Conde, Jordi Tomàs i Paco Puerto

SOL-RIC