Srs. Katy Gallego i Joan Cercó
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Katy Gallego i Joan Cercó

SANT JORDI CA LA KATY