Sr. Joan Saumell
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Joan Saumell

CAL JOANET