Srs. Ramon Casabayó i Fernanda García
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Ramon Casabayó i Fernanda García

LA CUINA DE CAN PIPES