Srs. Salvador i Ramon Cots
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Salvador i Ramon Cots

LA SALA