Sr. David Sánchez Chacón et alia
Sr. David Sánchez Chacón et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

DAVID SÁNCHEZ I CHACÓN i JORDI ARNEDO I MAS

ECONOMIS LOW COST GESTION

Texto del 07-06-13

La necessitat d’adaptar la gestió de les companyies al context socioeconòmic actual destaca a les paraules d’aquests dos assessors, pioners a l’Estat espanyol en la fórmula de l’assessorament empresarial integral telemàtic adreçat a autònoms i microempreses del país. Per encarar el futur amb esperança, ambdós consideren imprescindible una major implicació de la societat civil, que controli els polítics, i una actuació empresarial des de criteris ètics de responsabilitat i sostenibilitat.

Trajectòria de David Chacón vinculada al sector públic i a l’associacionisme

Llicenciat en Dret i amb el títol de graduat social i el màster en Auditoria Legal d’Entorns Tecnològics, l’origen de la meva trajectòria professional es vinculà al sector públic, on vaig actuar, entre d’altres, d’assessor de la presidència del Consell Comarcal del Barcelonès, d’adjunt a la direcció de l’Àrea de Cultura, Joventut i Esports de l’Ajuntament de Badalona i de col·laborador del director de l’Oficina del Pla Jove de l’Ajuntament de Badalona. D’altra banda, he estat formador i ponent del Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona i de la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat, a més de prestar serveis en l’adaptació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, de la Llei de Serveis de la Societat d’Informació i de ser auditor privat en l’àmbit de la protecció de dades. Finalment, col·laboro amb el Sindicat del Taxi de Catalunya, actuant-ne com a advocat i secretari de la fundació i desenvolupant projectes de formació i adaptació normativa. Des de jove he cregut en la implicació als moviments associatius i he assumit diverses responsabilitats, com ara la de president de l’assemblea constituent del Consell de la Joventut de Badalona i de l’Associació de Joves Veïns de Catalunya i la de vicepresident de Jóvenes Vecinos de España.

Carrera de Jordi Arnedo dins el món empresarial i emprenedor

Vaig estudiar peritatge mercantil, formació que vaig complementar amb estudis de Ciències Econòmiques i un MBA en EADA. Durant una primera etapa de la meva trajectòria, vaig exercir responsabilitats en l’àrea d’administració i relacions humanes de diverses multinacionals –Basf, entre elles– i en corporacions catalanes com Rótulos Roura, en què vaig impulsar la creació de l’àrea administrativa. L’any 1991 vaig establir-me pel meu compte creant Sercofin, S.L., una entitat de gestió i d’assessorament comptable, fiscal, financer i laboral que derivà en Gestió Consulting l’any 2003. Paral·lelament, durant tota la meva trajectòria he actuat de consultor extern a les àrees fiscal i comptable per a entitats de titularitat privada i pública.

Popularitzar i modernitzar l’assessorament per a emprenedors i pimes

A partir de l’any 2000 ens adonàrem de la necessitat de popularitzar i modernitzar els serveis d’assessorament per a emprenedors i petites empreses mitjançant l’ús de les noves tecnologies. D’aquesta reflexió i anàlisi van sorgir les dues societats que integren el nostre innovador projecte d’assessorament: Gestioconsulting (dedicada a l’assessorament jurídic) i Economist Low Cost Gestion, que abarca totes les àrees de gestió, i combina l’assessorament on line amb el contacte presencial a través de les oficines de proximitat.

Projecte pioner a l’Estat espanyol que ha esdevingut tot un referent

El nostre projecte d’assessorament fou pioner d’aquest model low cost a l’Estat espanyol, i encara avui som un referent per als nostres imitadors. Prestem un servei integral, per la qual cosa el nostre equip humà el formen graduats socials, economistes i advocats. Està pensat de manera especial per als autònoms i les microempreses de tot l’Estat, malgrat que un 70% dels nostres clients són de procedència catalana. Actualment disposem de tres oficines a la ciutat de Barcelona –la central del carrer Còrcega i dues oficines de proximitat al carrer Aragó i a les Corts– i de despatxos a Sitges, Girona, Vic, Lleida, Palma de Mallorca, Madrid i Alacant i tenen programat obrir altres oficines de proximitat al territori espanyol.

Assessoria digital que possibilita el dinamisme, l’eficàcia i l’estalvi

Inicialment, la nostra proposta no va gaudir de molta acceptació per l’arrelament dels usos tradicionals i el context de bonança econòmica. L’arribada de la recessió, però, determinà l’ajust de les despeses empresarials, i aleshores els emprenedors s’interessaren i optaren per l’assessorament digital, un 70% més econòmic que els serveis tradicionals. Des de llavors, el nombre de clients s’ha anat incrementant fins als 1.500 actuals. Per tant, la majoria dels nostres clients estan fidelitzats, tot i que efectuem assessoraments i aportacions en determinades operacions puntuals.

Eines per a la difusió dels nostres serveis

En engegar un projecte d’assessorament com el nostre, primer de tot és important donar-se a conèixer a través dels mass media, especialment d’Internet; després, que la teva tasca es difongui mitjançant el boca-orella entre els clients i els seus coneguts i, finalment, que l’oferta digital es pugui complementar amb l’atenció personal a les oficines.

Del contacte personal i directe a prioritzar l’eficiència i la competitivitat

Tradicionalment, l’assessorament es basava en el contacte personal i la confiança. La crisi, però, ha prioritzat els criteris d’eficiència i competitivitat. Simultàniament, la millora de la preparació dels emprenedors i els microempresaris, les innovacions tecnològiques i sobretot la irrupció d’Internet han modificat els esquemes mentals dels assessorats, amb els quals ja no és essencial la tasca pedagògica.

Programes informàtics d’autogestió

Fins ara, hem basat el nostre treball en la recollida digital de la documentació i en la realització de les tasques administratives o d’assessorament pertinents. Tanmateix, volem avançar en aquest procés i apostar per la reducció de costos de les obligacions empresarials a través de la confecció de programes informàtics –gratuïts per als nostres clients– d’autogestió.

Treballem sobre unes estrictes bases ètiques

Som una petita assessoria alternativa, de funcionament transparent i responsable (assumim, per exemple, les sancions derivades de les nostres actuacions), propera als clients i que pretén satisfer les necessitats de les petites companyies del país, que representen un 90% del teixit empresarial. I si bé els catalans som emprenedors per naturalesa, dinàmics, imaginatius i plens de idees, sovint ens manca una visió empresarial de conjunt. La nostra funció, per tant, és propiciar i materialitzar els projectes empresarials, orientar-los i gestionar-los de manera professionalitzada i adequada a les necessitats actuals.

Contribuir a la normalització de la presència femenina als despatxos assessors

Cada vegada més les tasques d’assessorament empresarial són dutes a terme per dones assessores; malauradament, en general els llocs de responsabilitat encara es troben en mans masculines. Des de la nostra empresa, ens agradaria contribuir a revertir aquesta situació. 

Les noves tecnologies han esborrat les fronteres

Les nostres perspectives a mitjà i llarg termini, un cop s’hagi assolit la unificació jurídica a l’àmbit fiscal, són introduir-nos i implantar-nos als diversos Estats de la Unió Europea, ja que, en ser d’un país perifèric, podem oferir serveis de qualitat a preus molt atractius per a les empreses d’altres països europeus. I això demostra una vegada més que les noves tecnologies han esborrat les antigues fronteres entre Estats.

Cap a un sistema democràtic més participatiu

Els ciutadans s’han d’implicar més en la supervisió i la gestió dels interessos col·lectius i individuals. Hem d’avançar cap a un sistema democràtic més participatiu (seguint el model suís), on se supervisin les despeses i les responsabilitats dels dirigents polítics, que, fins al moment, ni a nivell estatal ni a nivell autonòmic han donat exemple moral a la ciutadania amb les seves actuacions, ni tampoc han patit conseqüències legals, jurídiques o professionals.

Garantir la prosperitat econòmica mitjançant l’educació i l’R+D+I

Per poder garantir la prosperitat econòmica del país durant les properes generacions necessitem incrementar la qualitat de formació apostant pel sistema públic, intensificant la formació pràctica i recuperant la figura de l’aprenent. Al mateix temps, cal augmentar les inversions en recerca i desenvolupament.

Compromesos amb el canvi social per un món més just i sostenible

Vivim un moment de canvi en el model socioeconòmic nascut amb la revolució tecnològica i estès per la recessió; un model que ha originat una transformació social i cultural d’abast mundial. Sent conscients de la necessitat d’avançar cap a un món més democràtic i igualitari –en què les empreses actuïn amb criteris ètics–, el nostre codi ètic empresarial recull un límit en els nostres honoraris i la reinversió de tots els beneficis en la mateixa empresa (en expansió, en tecnologia, en formació, etc.).

Tebiesa empresarial respecte a la idoneïtat de la independència

Els empresaris operen seguint criteris econòmics i no identitaris. Per aquest motiu, com que la secessió suposaria la pèrdua, almenys durant una generació, de bona part del mercat espanyol, un percentatge significatiu dels empresaris catalans en són contraris o n’estan a l’expectativa, perquè el que veritablement desitgen és un tracte fiscal més just i equitatiu respecte a les aportacions dels catalans a les finances estatals. D’altra banda, els defensors de l’opció independentista volen una separació que propiciï la creació d’un nou model de país, més transparent i democràtic, i no pas una emancipació que condueixi a la repetició d’un model inoperant.