DR. ANTONI ARCAS, DR. XAVIER GONZÁL, DR. JOAN ANTONI HUETO, DR. DANIEL MALET, DR. EDUARD SERRANO, DR. MANEL TORRADES
DR. ANTONI ARCAS, DR. XAVIER GONZÁL, DR. JOAN ANTONI HUETO, DR. DANIEL MALET, DR. EDUARD SERRANO, DR. MANEL TORRADES
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. ANTONI ARCAS, DR. XAVIER GONZÁL, DR. JOAN ANTONI HUETO, DR. DANIEL MALET, DR. EDUARD SERRANO, DR. MANEL TORRADES

GNATION, CENTRO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DE BARCELONA

Text del 2003

La nostra és una especialitat topogràfica. S’ocupa de tot allò que ateny des de la base del crani fins a la clavícula.

Gnation és un punt cefalomètric del crani que correspon a la punta de la barbeta.”

Aquest mot grec designa també el nom d’un centre de cirurgia oral i maxil·lofacial creat l’any 1991 per sis metges que compartien amistat i especialitat. El Dr. Malet ens informa de com es va formar: “Gnation va ser el primer centre creat a l’Estat espanyol que va unir un grup d’especialistes en cirurgia oral i maxil·lofacial. A més, va ser el primer centre acreditat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya com a centre dedicat a la cirurgia ambulatòria.”

El Dr. Xavier González, president de la Societat Catalano-Balear de cirurgia oral i maxil·lofacial, ens explica que la cirurgia oral i maxil·lofacial és practicada a Catalunya per una cinquantena d’especialistes i no és prou coneguda, tot i que abarca un ampli camp d’acció. “És una especialitat topogràfica. S’ocupa de tot allò que ateny des de la base del crani fins a la clavícula.”

Els cirurgians orals i maxil·lofacials tractem patologies molt diverses: tumors de pell, reconstruccions de la cara, correccions de deformitats, cirurgia estètica, extraccions dentals o implantologia, per citar-ne algunes. Precisament aquesta diversitat de pràctiques fa difícil marcar uns límits d’actuació amb altres especialistes que s’ocupen de la mateixa zona del cos, com els odontòlegs, els otorinolaringòlegs o els cirurgians plàstics. “Cal que els pacients estiguin ben informats per no caure en mans poc qualificades, mans que, sovint, només els proposen tractaments condicionats a la seva capacitació. Nosaltres oferim la màxima garantia i nivell d’excel·lència en tots els camps de la nostra especialitat.”

El cirurgià plàstic s’ocupa de l’estètica i plàstica de la cara i el cirurgià maxil·lofacial, en canvi, de la correcció de deformitats o desviacions. Tot i així, el factor estètic és inherent a les dues especialitats. “La nostra formació ens capacita per fer cirurgia estètica de la cara perquè, en realitat, les tècniques de la cirurgia estètica són les mateixes que les de l’altre tipus de cirurgia.”

Així mateix, el cirurgià maxil·lofacial és el màxim qualificat per tractar amb implants dentals. Ara bé: “Quan el que cal és una ortodòncia, derivem el pacient. Nosaltres només fem cirurgia.”

Quan es tracta de casos greus, com un càncer facial, el cirurgià maxil·lofacial s’encarrega d’extirpar-lo i posteriorment de reconstruir la cara. Aquest és un tipus de cirurgia que requereix el treball conjunt d’un equip multidisciplinari integrat per neurocirurgians, cirurgians toràcics i altres especialistes. Malgrat el volum de pacients que ja han passat per aquesta institució (més de trenta mil), cal fer més difusió d’aquesta especialitat. Properament s’editaran uns fullets informatius que es podran adquirir al mateix centre. De la mateixa manera, la divulgació de l’especialitat en l’àmbit científic també és important. Se n’ocupa, sobretot, el doctor Xavier González en la seva activitat docent i mitjançant la publicació d’estudis en revistes especialitzades d’abast internacional. El coordinador del Centre Gnation és el doctor Daniel Malet. “El nostre centre està obert permanentment i les visites sempre són ateses per algun dels sis membres de l’equip, mai per suplents. Donem una atenció continuada al pacient. Sempre procurem que se senti atès i quedi satisfet.”

A la consulta es practica la cirurgia oral de manera ambulatòria, però en casos complexos, com pot ser la cirurgia reparadora o l’oncològica, cal traslladar-se a d’altres centres. “Tots nosaltres estem acreditats en els millors hospitals de Barcelona per dur-hi a terme intervencions quirúrgiques amb anestèsia general.”

Cadascun del membres de Gnation treballa en subespecialitats diferents. El Dr. Torrades, en la cirurgia estètica de la cara; el Dr. Arcas, en la cirurgia maxil·lofacial infantil; el Dr. Serrano, en la cirurgia oncològica de massís facial i coll; el Dr. Hueto, en les noves tecnologies aplicades a l’especialitat, i el Dr. Malet, en la cirurgia de la base del crani, i tots plegats són superespecialistes en implantologia i cirurgia oral, ja sigui bàsica com avançada. La diversitat de subespecialitats i la complexitat que tenen justifica i fa del tot necessària l’existència d’un equip que treballi conjuntament. “Les consultes entre nosaltres són molt habituals perquè, individualment, un no pot estar preparat per a tot. Compartim coneixements, avenços, problemes i dubtes.”

De manera semblant al que succeeix en altres disciplines de la medicina, en la cirurgia oral i maxil·lofacial s’estan produint avenços molt importants, impensables temps enrere. Actualment ja existeixen tècniques per incrementar l’alçada i el volum de l’os mitjançant l’elaboració de factors de creixement, de manera que es poden aplicar implants a qualsevol malalt. El doctor Joan Antoni Hueto declara: “Des del punt de vista tècnic estem capacitats per tractar qualsevol pacient.”

Segurament amb manipulacions genètiques aviat s’evitaran les execucions de mutilacions en diagnòstics oncològics. D’altra banda, l’aplicació de les noves tecnologies en aquesta especialitat ja està produint resultats sorprenents, però de ben segur seran encara més espectaculars en un futur proper. Actualment, ja es fan servir programes informàtics de simulació per preveure els resultats finals d’una intervenció, s’està treballant amb robots per col·locar implants dentals i per a altres tipus d’intervencions i s’han provat prototipus per fer talls ossis, entre altres avenços notables. “Estem vinculats amb la Universitat Politècnica de Catalunya en diversos projectes d’introducció de noves tecnologies robòtiques en la nostra especialitat.”

Sens dubte, la recerca, no només clínica, és una part fonamental de l’activitat mèdica d’aquest equip, com ho mostra el fet que “el doctor Antoni Arcas té la patent d’un instrument que fa créixer l’os.”

Es tracta d’un distractor intraoral amb al·leacions de memòria i forma que permet el creixement de l’os mitjançant un mecanisme, no mecànic sinó intel·ligent, fet amb molles de níquel i titani. Aquest estri s’aplica per corregir deformitats facials i mandibulars en nens i adults. Les descobertes científiques, fruit de l’estudi i la dedicació, comporten un avenç de la disciplina en el nostre país i es donen a conèixer a les societats espanyoles i europees de referència, de les quals tots són membres.