Drs. Balagué
Drs. Balagué
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. ANTONI BALAGUÉ LÓPEZ, DR. SERGI BALAGUÉ GONZÁLEZ

BALAGUÉ CENTER

Texto del 2003

Donem un servei a la societat que no cobreix la medicina pública.

Balagué Center, creat i dirigit pel doctor Antoni Balagué, és un centre que es dedica a fer analítiques especials. Són aquelles que precisen la tecnologia més avançada i que els laboratoris privats i els centres hospitalaris no poden fer per motius econòmics. Requereixen un equipament punter i la realització d’un nombre molt elevat de determinacions perquè el resultat sigui rendible. “Nosaltres practiquem 1.600 tècniques diferents i fem 4.000 mostres diàries que ens arriben de tot arreu.”

La idea d’aquest centre va néixer quan el doctor Balagué era el cap dels laboratoris de l’Hospital Clínic de Barcelona. “Els laboratoris del Clínic tenien una tecnologia puntera. Vaig proposar oferir-la a d’altres centres però la iniciativa no va prosperar. No obstant això, com que la idea era molt bona, vaig decidir dur-la a terme jo mateix de manera privada juntament amb quatre persones més. Ho vaig deixar tot, excepte les classes a la Universitat, i em vaig embrancar en aquesta empresa l’any 1989, quan ja havia complert els cinquanta anys. Per fer això cal ser una mica inconscient, però sobretot ho vaig tirar endavant perquè hi havia un buit en aquest camp.”

En pocs anys el centre ha crescut espectacularment. En l’actualitat ocupa un edifici de 2.500 m2 en què treballen 220 persones. És un equip de tècnics joves que estan al dia en les noves tecnologies i que amb el seu treball fan forta l’empresa. “Tenim més d’un miler de clients integrats per laboratoris privats i pel 80% dels hospitals espanyols. També treballem per Portugal, Brasil, Mèxic i l’Uruguay.” Per enviar els resultats d’unes proves a l’estranger i per gestionar els treballs del laboratori cal un equip informàtic potent i constantment actualitzat, del qual s’ocupen vuit especialistes de la informàtica amb coneixements de tècniques de laboratori. D’altra banda, la dificultat que suposa fer-hi arribar les mostres es resol amb un equip de persones que treballen a les diverses ciutats del món. “Tenim a cada país d’on rebem mostres una plantilla pròpia que s’encarrega de recollir-les i tractar-les en les condicions adequades fins que arriben al lloc de destí.” El mercat espanyol, amb diverses empreses dedicades a les analítiques especials, ja està pràcticament saturat. Per tant, el repte de futur del centre és internacionalitzar-se. “A Sud-amèrica ja som molt forts. Ara volem entrar als països de l’est d’Europa.”

La inquietud empresarial i la vocació mèdica del doctor Balagué les ha heretades el seu fill, el doctor Sergi Balagué. No obstant això, els seus interessos i la seva activitat professional van per altres camins. “He decidit no seguir els passos del meu pare perquè no m’ha agradat mai que em tractessin com el fill de, la qual cosa és molt habitual en el nostre món.” És traumatòleg i practica la medicina assistencial perquè li agrada el tracte amb el malalt, a diferència del seu pare. A més, ha completat la seva formació en temes de gestió. La vocació de servei i l’interès per la gestió ha donat com a resultat la creació de dos centres orientats a problemàtiques diferents: El Centre Mèdic Assistencial Catalonia i Mediesport Guiera.

El Centre Mèdic Assistencial Catalonia és un centre mèdic d’especialitats. “Al Centre tenim més de cinquanta especialistes i tractem totes les especialitats excepte l’oncologia.” La comoditat de tenir totes les especialitats gairebé a diari concentrades en un sol espai permet que el malalt no s’hagi d’esperar dies per ser atès i economitzar el seu temps, la qual cosa és un dels grans avantatges de la institució. “En dues o tres hores intentem atendre el pacient i fer-li totes les proves que necessita. Derivar-ho tot a fora és un error.”

“Vaig muntar aquest centre a causa de la saturació de la medicina assistencial i perquè crec en el tracte humà. Quan treballava a la medicina pública el tracte que tenia amb el pacient no era l´adequat perquè els límits de temps per visita eren insuficients. En el Centre Mèdic Assistencial Catalonia lluitem contra tot això.” L’èxit de la proposta és clar. En un any i mig, sota la direcció del doctor Sergi Balagué, un centre deficitari on treballaven quinze persones ha ampliat la plantilla fins a més de seixanta. “No he fet res especial. Simplement m’he preguntat què voldria jo si estigués malalt. Voldria un tracte humà, àgil, eficient i professional.”

Convençut que les empreses les fan els professionals, s’ha envoltat d’un bon equip i és conscient de la importància de fidelitzar els col·laboradors. “Si el metge no s’implica, aquest centre no funciona.” Els metges del centre treballen per hores i amb una estreta col·laboració entre ells. Tres metges de capçalera i tres internistes s’ocupen de derivar el pacient als especialistes adients del mateix centre. “Els metges no ens hem de creure el centre del món. Si volem millorar la qualitat de vida difícilment ho farem tot sols.” La política de les mutualitats ha fet que a vegades els metges no vulguin consultar d’altres especialistes perquè no es quedin amb el seu pacient. Els professionals del centre intenten que el malalt se senti atès i per això les visites duren entre quinze i vint minuts, excepte les consultes al psiquiatre o al psicòleg. No es fan urgències per no col·lapsar el servei i perquè aquesta institució no està pensada per a això. “El més important és el tracte personal, que és el que demana la nostra societat avui dia.”

Actualment cada cop es parla més de la importància de la medicina preventiva. La prevenció és el millor per actuar a temps i evitar moltes patologies. No obstant això, com que els resultats només es veuen a llarg termini, encara és un deute pendent de la medicina pública, orientada a d’altres prioritats. El doctor Balagué practica l’esport i treballa la traumatologia esportiva, per la qual cosa és conscient de la necessitat de la prevenció i la informació en aquest àmbit. “Recentment hem obert a Cerdanyola un centre anomenat Mediesport Guiera dedicat a la medicina preventiva de l’esport.” A Catalunya ja tenim un centre pioner i de gran nivell, el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, pensat per als esportistes d’elit, però fins ara pràcticament ningú no s’ha ocupat de la medicina preventiva en l’àmbit de l’esport no professional. És un aspecte descuidat també per les mutualitats i per les mateixes entitats esportives, que sovint contracten una assegurança només en cas de lesió. La persona que practica qualsevol esport és bo que se sotmeti a unes revisions periòdiques de control i, de fet, cada cop ho demana més. “Mediesport Guiera és una aposta de futur pensada per cobrir allò que requereix un món cada cop més exigent. Si la societat demana control se li ha d’oferir, i fins ara no hi ha massa oferta.”

Els doctors Balagué, pare i fill, amb les seves empreses posen en pràctica una vocació mèdica en l’àmbit privat amb la finalitat última d’intentar millorar la sanitat i la qualitat de vida. “Donem un servei a la societat que no cobreix la medicina pública.”