Dr. Carles Garriga Parés, Dr. Josep Tuneu Valls i Dr. Joan Riera Martí
Dr. Carles Garriga Parés, Dr. Josep Tuneu Valls i Dr. Joan Riera Martí
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. CARLES GARRIGA PARÉS, DR. JOSEP TUNEU VALLS, DR. JOAN RIERA MARTÍ

CENTRE MÈDIC I.T.C.O. – INSTITUT DE TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA ORTOPÈDICA

Texto del 2003

Centre Mèdic I.T.C.O. parteix d’uns objectius purament assistencials: donar servei mèdic en allò que ens agrada, la cirurgia i traumatologia de l’esport complementada amb altres especialitats.

Centre Mèdic I.T.C.O. és una entitat pionera a Catalunya en el camp de la traumatologia i cirurgia ortopèdica. En el marc de la medicina privada, la seva creació el 1993 a la ciutat de Manresa va cobrir una mancança assistencial important especialment en el camp de la traumatologia dirigida al món esportiu. El Dr. Carles Garriga, el Dr. Josep Tuneu i el Dr. Joan Riera són els iniciadors d’aquest projecte que avui compta amb unes instal·lacions àmplies i un equip de 34 professionals entre personal sanitari i mèdic al servei de la gent de la comarca del Bages. “Vam crear el centre mèdic per dur a terme un servei de traumatologia de l’esport ben fet i evitar que la gent de Manresa s’hagués de desplaçar fora de la ciutat. La motivació inicial va ser l’assistència a la medicina esportiva i poc després als accidentats de treball. Centre Mèdic I.T.C.O. és l’únic centre concertat al Bages per la Mutualitat General Esportiva –que engloba la majoria d’esports que hi ha a Catalunya– i per la Mutualitat de Futbolistes de Catalunya. Aquestes dues mútues van crear una xarxa assistencial molt organitzada d’acord amb centres mèdics de les comarques catalanes per donar servei als esportistes professionals. El nostre centre cobreix la medicina esportiva de la comarca del Bages. Els metges que van començar treballant amb nosaltres van ajudar-nos plenament a assolir els nostres reptes. La inversió inicial va ser costosa perquè es va haver de contractar personal, adquirir un aparell per fer radiografies i crear una sala de guixos. Des d’un bon començament es va donar un servei ampli que cobria els caps de setmana”, explica el Dr. Carles Garriga.

Les expectatives inicials s’han complert i Centre Mèdic I.T.C.O. ha passat a una segona etapa de creixement i consolidació després d’un període inicial de progressiva implantació a la comarca del Bages. “Hem ampliat els serveis i avui donem una cobertura molt àmplia en diferents especialitats com otorino, neurocirurgia, reumatologia, cardiologia… gràcies a la incorporació de professionals mèdics que tenen un prestigi i una trajectòria destacats. Si bé molts centres mèdics s’han creat amb una idea purament mercantilista, nosaltres continuem partint d’uns objectius estrictament assistencials que han estat donar assistència mèdica en allò que ens agradava, la cirurgia i traumatologia de l’esport complementada amb altres especialitats que la gent ha demanat.”

Centres mèdics com aquest donen cobertura mèdica a un important nucli de població i són una fórmula de suport a la medicina pública. “Moltes vegades ens hem plantejat fins a quin punt una de les nostres especialitats, l’atenció a les persones que han patit un accident al treball, forma part de la medicina privada o de la pública… també l’assistència a un esportista que s’ha fet mal practicant un esport i arriba a nosaltres sota unes pòlisses pràcticament nacionals tindria més a veure amb la medicina pública…”

Centre Mèdic I.T.C.O. s’ha adaptat a les noves tecnologies i estructura el treball diari a través d’una xarxa informàtica que permet agilitar els processos i millorar l’atenció al pacient. També s’han anat incorporant alguns aparells mèdics basats en tecnologies d’última generació, indica el Dr. Josep Tuneu: “L’aparell de raigs x té un paper fonamental en la nostra tasca però també el KT-1000, un aparell molt interessant i eficaç que serveix per controlar el moviment d’un genoll quan s’ha trencat un lligament. Acabem d’incorporar una nova tecnologia d’ones de xoc que s’utilitza per tractar les tendinitis, una alternativa a les intervencions quirúrgiques molt eficient i que evita la lentitud de recuperació d’una operació.”

Tant els esportistes lesionats com els accidentats al treball desitgen una recuperació ràpida i “això implica que els centres mèdics hem de tenir una tecnologia de gran nivell i uns professionals formats en els millors tractaments de rehabilitació. En aquest sentit, els metges rehabilitadors del centre tenen molt clar que s’han de seguir uns processos de recuperació en què no es produeixin alentiments ni esperes que podrien provocar una atròfia muscular de l’accidentat.”

L’ampliació constant de les instal·lacions del centre mèdic ha comportat la creació d’un centre de rehabilitació. “Cada dia passen per aquest centre més de cent pacients, que són atesos per dues doctores en rehabilitació i sis fisioterapeutes.”

Un dels casos més paradigmàtics dels avenços mèdics en el tractament de les lesions és el del trencament de menisc, en què s’ha apostat per la medicina endoscòpica, explica el Dr. Josep Tuneu “La persona que es trencava el menisc passava per una intervenció quirúrgica que li deixava una cicatriu molt gran al genoll i la immobilització posterior amb guix podia durar més d’un mes. Avui sols s’efectua una perforació de 3 mm i el pacient pot marxar caminant de la clínica. La recuperació és molt ràpida. En aquests moments es realitzen artroscòpies de moltes articulacions. Aquesta tècnica ha permès la realització de trasplantaments de lligament sense haver d’obrir el genoll i amb una recuperació immediata. Al centre mèdic se’n duen a terme més de cent l’any.”

Però la gran revolució mèdica encara ha d’arribar. Tot i que no és imminent, ja comencen a sentir-se veus que parlen de fer infiltracions de cèl·lules mare per regenerar teixits de forma molt més ràpida. “En les lesions musculars la implantació de cèl·lules mare escurçarà molt el temps de regeneració del múscul i dels tendons. Aquest programa de treball ja s’està experimentant i possiblement el podrem realitzar en un futur.”

En l’àmbit de la medicina esportiva, el centre mèdic també s’encarrega de fer reconeixements mèdics esportius per valorar les aptituds esportives de la persona, ja sigui un afeccionat a l’esport o bé un esportista d’alt nivell, per exemple els jugadors de bàsquet del Ricoh Manresa. Segons el Dr. Joan Riera, espacialitzat en medicina de l’esport i encarregat de dur a terme proves de capacitació dels esportistes: “La gent que vol començar a practicar un esport hauria de passar abans per un reconeixement mèdic que és bo repetir de forma periòdica. L’objectiu de les revisions és valorar l’estructura morfològica de cada esportista, determinar si hi ha problemes de rigidesa, de poca flexibilitat, alteracions estàtiques de columna, de peus… que puguin provocar-li problemes de lesions tendinoses i de sobrecàrregues i recomanar-los exercicis.” El Dr. Tuneu és el vicepresident de la societat espanyola de cirurgia del genoll i junt amb el Dr. Riera formen part del comitè organitzador de les Jornades de Medicina de l’Esport del Bages que es realitzen a Manresa des de fa setze anys. Al costat del Dr. Carles Garriga configuren un equip de professionals mèdics d’alt nivell que han aportat una assistència de qualitat a les comarques del centre de Catalunya.