Dr. Francesc Betoret Pitarch
Dr. Francesc Betoret Pitarch
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DR. FRANCESC BETORET PITARCH

REHABILITACIÓ

Text del 2004

Hem estat el primer centre de logopèdia de Catalunya a adoptar un punt de vist integral del tractament.

La rehabilitació és un àmbit clau dins del món de la medicina, un conjunt de procediments dirigits a ajudar una persona a assolir el més complet potencial físic, psíquic, social, educacional, etc. compatible amb la seva discapacitat fisiològica o anatòmica i amb les limitacions mediambientals. “La medicina es compon d’una fase de diagnòstic, una de terapèutica i finalment una de reinserció o rehabilitació que és bàsica en tot tractament curatiu”, explica el doctor Francesc Betoret Pitarch, metge rehabilitador i fundador i director del Centre de rehabilitació L’Eivax de Badalona.

La seva trajectòria mèdica és dilatada i recull l’experiència i el coneixement d’una vida dedicada a ajudar les persones. Ha viscut l’evolució de la medicina en el transcurs dels darrers anys i també ha pogut observar com la societat és cada vegada més bona coneixedora del sistema sanitari i d’una disciplina, la rehabilitació, que no sempre ha tingut la transcendència actual entre la població. “I és que el ciutadà ja fa temps que s’ha adonat que en determinades patologies una discapacitat pot trobar algun tipus de solució o millora a través de les tècniques rehabilitadores.”

Les coses eren força diferents i la medicina encara havia de desenvolupar-se a bastament quan Francesc Betoret Pitarch, fill d’una família de músics, va decidir que seria metge. “Tenia només set anys i ja deia que seria metge. La medicina sempre m’ha agradat, fins al punt que si tornés a néixer hi optaria de nou. Qualsevol especialitat mèdica em resulta atractiva perquè significa ajudar les persones. Aquesta darrera premissa, la vocació assistencial, és bàsica per poder desenvolupar la labor mèdica.”

L’àrea de la rehabilitació es va desenvolupar a partir de la segona Guerra mundial com a conseqüència del gran nombre de ferits de guerra que necessitaven ajuda mèdica per reincorporar-se a la societat: “És una especialitat jove que té l’origen en la medicina nord-americana fundadora dels primers centres de rehabilitació i de paraplegia. A l’Estat espanyol aquests tipus de centres es van començar a implantar a partir dels anys seixanta, especialment en els grans hospitals de referència. A Barcelona, l’Hospital de la Vall d’Hebron va crear el 1966 un centre dirigit a la rehabilitació i la traumatologia.”

Va ser en aquest entorn hospitalari que el doctor Betoret va realitzar l’especialització. Primer, però, va cursar la carrera de medicina a l’Hospital Clínic de Barcelona i ben aviat va accedir a la càtedra de medicina legal amb el professor Sales Vázquez com a estudiant en pràctiques. “Després d’acabar la carrera vaig entrar a formar part de l’equip mèdic de la càtedra mentre esperava la convocatòria d’oposicions de forense. El 1970 vaig redefinir el meu futur professional i vaig entrar de resident de rehabilitació a l’Hospital de la Vall d’Hebron. El director de l’Hospital i cap de departament de rehabilitació era el destacat neuròleg barceloní Ramon Sales Vázquez, germà del catedràtic de medicina legal. Em va aconsellar que entrés en aquella especialitat nova a Espanya i de gran interès per al món de la medicina. Després d’especialitzar-me vaig quedar-me al centre com a metge adjunt voltant per diferents unitats, la de paraplegia, respiratòria, seqüeles traumatològiques i seqüeles neurològiques, àrea aquesta última que em va suscitar un gran interès.”

El 1980 va entrar de cap de servei a l’Hospital de Mataró encetant-se així una nova etapa professional que es perllongaria fins el 1990. “La unitat de rehabilitació ambulatòria de Mataró va ser una experiència interessant que s’iniciava amb la meva arribada com a cap de rehabilitació. Després d’un període de deu anys vaig preferir concentrar els meus esforços i coneixements en el centre de rehabilitació que havia fundat el 1972 a Badalona, un dels primers de rehabilitació de Catalunya.”

El Centre de Rehabilitació L’Eivax és avui una entitat plenament consolidada i en constant expansió en la qual col·laboren la seva esposa, Montserrat Bardagí, en tasques de gestió i administració, i tres filles, la Mireia, psicòloga i amb tasques de gestió, la Jordina, que també és psicòloga i s’encarrega de la unitat de psicologia dels centres, i en darrer lloc la Laia, que es responsabilitza de la part informàtica. “En un primer moment el centre va començar la seva activitat com a espai de rehabilitació de l’aparell locomotor, de problemes neurològics i de traumatològics. Més endavant es va posar en marxa una àrea de logopèdia per a la rehabilitació del llenguatge, molt important en malalts neurològics, que ens va portar a obrir una segona unitat de logopèdia a l’Hospitalet de Llobregat. Finalment, també comptem amb una àrea de psicologia, ja que en el cas dels trastorns del llenguatge és fonamental un bon estudi psicològic del malalt i del seu entorn. Hem estat el primer centre de logopèdia de Catalunya a adoptar un punt de vist integral del tractament.” Pioner en el camp de la logopèdia i el primer concertat amb la Generalitat de Catalunya.

Quan una persona té una malaltia que li provoca un dèficit i intenta millorar o resoldre el seu estat de salut i fer desaparèixer el problema entren en joc les tècniques rehabilitadores. “Tècniques que s’apliquen a tots els nivells, aparell respiratori, aparell circulatori, cervell, i això vol dir que qualsevol especialitat mèdica pot requerir els nostres serveis. Els tractaments han evolucionat molt els darrers anys i el progrés d’aquesta àrea de la medicina ha estat notable. Els professionals actuals estan molt ben preparats, amb una formació Mir que assegura un nivell de professionalitat i coneixements molt elevat.”

La base del bon funcionament del centre de rehabilitació és la tasca conjunta de l’equip de treball que el conforma: “El centre de rehabilitació està format per metges especialistes en la rehabilitació que estudien, diagnostiquen i tracten unes patologies amb el suport i coneixements de terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, psicòlegs i infermeres. Entre tots hem d’atendre el malalt i donar-li una atenció de màxima qualitat. És, doncs, fonamental que ens comuniquem i establim una metodologia de tractament conjunta i consensuada.”

La seva qualitat assistencial l’ha portat a convertir-se en centre en pràctiques de diferents centres formatius com l’Escola de fisioterapeutes de la Universitat Gimbernat, la Universitat Blanquerna de fisioteràpia, Logopèdia i Psicologia, la Fundació Universitat del Bages de fisioteràpia i la UAB de logopèdia. “Tots els centres de rehabilitació de Catalunya tenen professionals que s’han format a casa nostra.”

La tasca realitzada al llarg d’aquest anys pel doctor Betoret i el seu equip han convertit aquest centre en un referent de la rehabilitació i la logopèdia a Catalunya. Les seves tècniques acurades i eficaces són una bona mostra del nivell assistencial de la rehabilitació catalana, i un referent dins i fora del nostre país.