Dr. Francesc Casadó et alia
Dr. Francesc Casadó et alia
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

DR. FRANCESC CASADÓ

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICOS COSMÉTICOS

Text del 2002

La cosmètica ajuda a proporcionar els mitjans per assolir el benestar de les persones.

La cosmètica és una ciència interdisciplinària que té com a objectiu “el benestar i l’embelliment de les persones” i que ha estat present al llarg de la història de la humanitat: “Tenim mostres de l’ús de productes cosmètics ja a l’antic Egipte.”

El que és indubtable, però, és que ha experimentat un espectacular creixement durant la segona meitat del segle xx, tot i que “l’evolució de la cosmètica ha estat gradual, perquè s’han anat enriquint i potenciant les receptes d’èpoques anteriors.”

L’Estat espanyol i, particularment, Catalunya, també han participat, seguint l’exemple d’altres països més avançats en aquest terreny, en aquesta transformació. Ja en els inicis d’aquesta nova orientació, els tècnics que l’havien de portar a terme van decidir unir esforços i crear la Sociedad Española de Químicos Cosméticos: “La institució va néixer de la mà del doctor Jordi Artigas –el veritable impulsor i president de la nostra entitat durant els primers temps– i d’un conjunt de químics relacionats amb el Col·legi, entre els quals hi havia Maties Albiol, Carles Susanna, Josep M. Fenollosa, Agustí Contijoch i Joan Ràfols. Tots aquests professionals treballaven de manera individual en el sector cosmètic, que aleshores es trobava poc desenvolupat dins de les nostres fronteres, quan tot just les delegacions de grans multinacionals estrangeres començaven a establir-se al país. I per aquest motiu es van adonar de la necessitat de contrastar experiències i cooperar entre ells, perquè volien seguir l’exemple d’aquestes com­­- panyies per crear productes i empreses pròpies. A més a més, tots ells desitjaven incrementar el nivell d’intercanvis amb altres països, que aleshores eren molt reduïts.”

La Sociedad Española de Químicos Cosméticos es va constituir oficialment l’any 1958 i es va ubicar en un petit local del carrer Clos de Sant Francesc que va poder ser adquirit gràcies a les aportacions dels associats. “La finalitat de la nostra associació llavors i actualment con­tinua essent la mateixa: afavorir i promoure el desenvolupament científic i tècnic de la cosmètica, fomentar la investigació i difondre amb eficàcia els nous coneixements assolits entre els professionals, els joves i, en general, entre totes les persones interessades.”

D’altra banda, “la divulgació entre el gran públic de la tasca de l’entitat i la transmissió dels coneixements de la ciència cosmètica són els nostres objectius principals.”

Un pas més en la seva consolidació va ser l’entrada en la Federació Internacional “juntament amb països com els Estats Units, el Regne Unit, França o Itàlia.”

Va ser en aquest context que començaren a emergir importants indústries del sector com Henry Colomer, Myrurgia, Antoni Puig, Parera i d’altres, la qual cosa anà incrementant, de mica en mica, el nivell de coneixements i de formació específica dels tècnics espanyols: “A mesura que aquestes empreses, en la seva majoria catalanes, anaven creixent, també ho feien els seus laboratoris i el pressupost que destinaven a la investigació. Ara per ara, hem assolit els nivells que s’observen en altres països, i estem parlant d’un camp on la recerca és essencial.”

La celebració d’un congrés d’abast mundial cada dos anys va permetre millorar i potenciar encara més aquesta àrea del saber: “Primerament, a Barcelona el 1970 va tenir lloc el 6è Congrés de la IFSCC, que contribuí a reforçar i incrementar el posicionament internacional de la indústria cosmètica espanyola. Després, l’any 1986 es va celebrar el 14è Congrés de l’organització a Barcelona. Aquest esdeveniment va representar una fita per al sector, perquè vam aconseguir reunir 1.500 tècnics d’arreu del món i impulsar una fira paral·lela, novetat que va ser molt útil per als nostres associats. Aprofitant els beneficis d’aquest congrés es va adquirir l’actual seu, que es troba a la cantonada dels carrers Pau Claris i Diputació.”

Entre els projectes de futur hi ha la preparació d’un altre congrés: “Amb motiu del 50è aniversari de la nostra constitució, tenim previst el congrés internacional de l’any 2008 que també se celebrarà a Barcelona. En aquests moments ja estem preparant-lo, perquè es tracta d’actes d’una gran complexitat organitzativa.”

La capacitat per coordinar i dur a terme actes a l’Estat espanyol es fa encara més palesa si considerem que “vam aconseguir que el Congrés Mundial de Perfumeria de l’any 1991 tingués lloc a Palma de Mallorca. Fins aquell moment, aquesta trobada sempre s’havia celebrat en terres americanes, però amb el suport dels membres de la Junta de la Federació Internacional es va canviar la seu, i l’esmentat congrés va ésser un gran èxit. En aquest sentit, sempre hem propiciat el fet que els nostres tècnics no només es reunissin per intercanviar i aprofundir co­neixements, sinó que també hem intentat que el vessant cultural i lúdic hi fos present i convidés a l’assistència dels congressistes i els seus acompanyants.”

La ràpida resposta dels tècnics del sector va permetre que des dels inicis de la societat es comencés a organitzar diversos tipus d’activitats, entre les quals destaquen les de formació: “El fet que alguns dels nostres associats fossin investigadors en el camp de la cosmètica va ser l’origen de la nostra estreta relació amb el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Això explica que aquesta institució s’encarregués d’impartir els cursos de perfeccionament, especialització i reciclatge des dels primers moments.”

Aquesta formació s’adreçava a aprofundir en determinats aspectes d’una professió que no disposava –ni disposa encara– d’una titulació universitària pròpia, de ma­nera que les branques per accedir-hi són diverses: química, farmàcia, etc., i també en les necessitats de formació continuada i especialització. En aquests moments “la societat està impulsant una proposta per a la creació d’una titulació de segon cicle que especialitzi en aquesta branca els joves universitaris que ho desitgin. Ara per ara, ja s’imparteix un màster en dermocosmètica amb la col·laboració de tècnics professionals, professors qualificats, molts d’ells procedents de la nostra associació, que aporten l’experiència adient.”

“El futur de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos passa per les expectatives d’una professió, la importància de la qual anirà en augment en els propers anys. No en va, en els països més desenvolupats, hem aconseguit que les necessitats més bàsiques estiguin plenament satisfetes. La importància de la comoditat i el fet de sentir-se bé amb un mateix augmenten, i la cosmètica, sempre vetllant pel benestar de les persones, ajuda a proporcionar els mitjans per assolir aquests objectius.”