Francesc X. Altarriba i Mercader
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Dr. Francesc X. Altarriba i Mercader

Fundació Privada Mecenatge i Societat Caius Maecenas