Dr. Joan Lluís Borràs Balada
Dr. Joan Lluís Borràs Balada
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DR. JOAN LLUÍS BORRÀS BALADA

ONCOLOGIA

Text del 2004

El nostre equip treballa per prevenir, curar o pal·liar una malaltia, el càncer, en un determinat territori: el Sud de Catalunya.

El doctor Joan Lluís Borràs es va decantar per la medicina per la seva passió per “la biologia i les ciències naturals, d’una banda, i per la necessitat d’ajudar els altres amb la meva feina, d’una altra.”

Des de ben jove va desitjar convertir-se en metge per tal de poder ajudar les persones malaltes a guarir-se o, com a mínim, a sentir-se millor, i desitjava fer-ho des de la comarca del Baix Ebre  on havia nascut i crescut: “La meva visió de la medicina sempre ha estat la d’una activitat científica i humanista, que ha d’ajudar el conjunt de la població d’un determinat territori, aprofitant al màxim els recursos disponibles. He intentat portar a terme aquests principis en la meva tasca quotidiana, i em sento orgullós d’haver-ho aconseguit, al menys en part, a les terres del Sud de Catalunya.”

Va formar-se primer a la Universitat de Saragossa i després a la de Barcelona: “La universitat era aleshores un espai de reivindicació i d’implicació social important, que a més de proporcionar una sòlida base científica també et preparava des del vessant humà.”

Després d’aquesta etapa tan positiva, el doctor Borràs es va especialitzar en medicina interna a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Va ser allà on va descobrir l’oncologia i on es va decidir per aquesta disciplina, que va cursar a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. “Van ser anys que em van marcar profundament. Em vaig adonar de seguida que havia encertat l’especialitat.”

La seva doble formació com a internista i com a oncòleg li permet afirmar que “els oncòlegs som els internistes, i fins i tot, els generalistes del càncer. D’altra banda, la complexitat de la nostra tasca ens obliga a treballar formant equips en què cadascú s’especialitza en una àrea concreta per millorar-ne l’eficàcia.”

En el seu cas, la seva feina diària comporta “a més del repte científic d’aprofundir en el coneixement de la malaltia i en la millora del seu tractament, un repte organitzatiu perquè la seva aplicació generalitzada sigui possible. Els oncòlegs som metges que treballem en equip per curar o pal·liar els processos cancerosos. La nostra utopia seria l’eradicació d’aquesta malaltia, però ara per ara som encara lluny d’assolir-la. Tot i això, hem de valorar els avenços que s’han produït els darrers anys i que en conjunt,  han permès millorar l’efectivitat dels tractaments. D’altra banda, cal treballar molt més en la prevenció. En el cas del tabaquisme, per exemple, aconseguiríem reduir considerablement la incidència del càncer de pulmó, un dels que presenta pitjor pronòstic.”

En definitiva, “davant de l’increment del càncer, a més del tractament, hem d’aprofundir en la prevenció, atès que una de cada tres dones serà diagnosticada de càncer durant la seva vida i que ho seran també dos de cada tres homes.” Tot i l’espectacularitat d’aquesta dada, hem de tenir en compte que l’augment del nombre de tumors és proporcional a l’ increment de l’esperança de vida de la població.

La lluita contra el càncer ha d’estar sempre en mans d’equips multidisciplinaris, en què “participen els diferents especialistes per a cada tumor concret, la infermeria especialitzada en oncologia, psicòlegs, etc.”

Aquest mètode de treball aspira a la consecució d’un tractament individualitzat del malalt que tingui en compte les característiques de la patologia i del pacient. Quan a la informació als pacients: “Cal informar degudament la persona atesa. Ens adonem que és fonamental administrar i transmetre adequadament la informació, per la qual cosa cal copsar el que veritablement el pacient desitja saber i en quin grau ho vol. La nostra experiència ens indica que els pacients que disposen de la informació adient responen millor al tractament perquè poden lluitar-hi en millors condicions.”

En finalitzar la seva especialització en oncologia, el doctor Borràs es va incorporar al servei d’oncologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. No obstant això, la seva aspiració era poder fer factible el tractament dels malalts oncològics de les terres del Sud, com ell les anomena, sense necessitat que es traslladessin fora de la seva zona de residència. “Després de treballar intensament per tal de millorar la comunicació i els vincles entre els centres de Barcelona i els de l’àrea tarragonina, va sorgir l’oportunitat de crear un servei d’atenció als malalts oncològics a Reus. En principi, únicament atenia els dissabtes i una complexitat determinada. Posteriorment hem estès la nostra activitat, arribant a disposar d’un equip de setanta persones per poder prevenir i/o tractar la major part dels tumors malignes.”

El doctor Borràs és un facultatiu de grans i profundes inquietuds professionals i intel·lectuals. En el seu esforç per projectar l’Àrea d’Oncologia de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus,  passa part del seu temps  mantenint contactes amb altres centres i institucions del país: “En aquests moments, la meva tasca  es centra, sobretot, en aconseguir que a la nostra zona es  disposi dels mitjans necessaris per tal que es desenvolupi i consolidi la prevenció i l’atenció oncològica al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.”

Al mateix temps, “també sóc un ferm defensor de la investigació clínica, epidemiològica i bàsica. Per aquesta raó, a part de buscar vies de finançament per continuar amb els nostres programes d’investigació, intento donar a conèixer les múltiples possibilitats de recerca d’un centre com el nostre, on és possible desenvolupar-la a diferents nivells.” La importància de la tasca investigadora, erudita i divulgadora del doctor Borràs queda de manifest en saber que ha publicat vuitanta-sis articles en revistes i llibres estatals i internacionals, que ha estat president de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia i que és membre de diverses entitats i institucions, com ara assessor del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Sanidad i  de l’Institut Català d’Oncologia.

L’any 1980 va fundar el Registre de Càncer Poblacional de Tarragona, que ha estat referent de la incidència del càncer a Catalunya, i del que continua sent director: ”La necessitat de disposar de dades pròpies a la demarcació de Tarragona, i en aquell moment d’un Registre de Càncer a Catalunya, em va animar a iniciar i consolidar aquest projecte.”

El 1990 va participar en la creació de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona de la que  actualment és vice-president: ”El progrés en el control del càncer vindrà determinat per la col.laboració entre els científics i els professionals, les institucions, i la mateixa societat civil.”

El doctor  Joan Lluís Borràs és també professor titular de la Universitat Rovira i Virgili, on imparteix i coordina les classes d’oncologia: “Cal inculcar els alumnes una visió crítica de la ciència,  i la integració de l’actual allau d’informació en forma de coneixement i saber. Així mateix, cal promoure també una visió humanista de la medicina.”