Joan Serra Jubal
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Dr. Joan Serra Jubal

Associació Catalana de Centres de Reconeixement Mèdics