Alberta Parayre García
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sra. Alberta Parayre García

Associació de Voluntaris de l’Hospital de Sant Joan de Déu