Dr. José Correa López
Dr. José Correa López
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DR. JOSÉ CORREA LÓPEZ

ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Text del 2004

L’anestesiologia és un art, l’art de tenir cura d’un pacient mentre aquest està patint una agressió quirúrgica.

La principal activitat del servei d’anestesiologia d’una entitat clínica o hospitalària és eliminar el dolor i controlar la fisiologia del pacient durant les intervencions quirúrgiques. L’anestesiologia, doncs, és l’especialitat mèdica que estudia la forma de reduir o anul·lar el dolor i la consciència per permetre que el cos humà pugui ser sotmès a una intervenció quirúrgica o a un altre procediment invasiu (endoscòpia, procediments radiològics…) amb la menor alteració possible del seu normal funcionament. L’anestesiòleg és l’especialista en aquesta àrea mèdica, però aquesta especialitat inclou altres àrees d’actuació a més del quiròfan. L’administració de les anestèsies, la supervisió de la sala de recuperació, l’estudi dels pacients en el preoperaori i l’atenció a la sala de recuperació així com la seva vigilància i tractament són algunes de les tasques assistencials fonamentals d’aquests especialistes mèdics. El doctor José Correa López és especialista en anestesiologia i reanimació, tasca que desenvolupa en el marc del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, un centre de prestigi on disposa de mitjans tècnics i humans per realitzar una tasca assistencial de qualitat.

La vocació mèdica de José Correa va sorgir de ben petit a la seva ciutat natal, Bogotà (Colòmbia). Quan estava a l’escola ja demostrava un interès fervorós per la medicina. “Posteriorment vaig consolidar aquesta idea i portar-la endavant. Veig en la medicina una ciència humanística que contribueix a donar respostes als problemes de salut de la població. Tinc deu germans i tots hem cursat un carrera universitària, encara que en activitats molt diferents. Vaig fer medicina a la Universitat de Bogotà, un entorn formatiu de gran nivell que em va apropar a l’anestesiologia. Els docents de l’assignatura d’anestesiologia estimaven l’especialitat i sabien transmetre l’art que desenvolupaven. Vaig decidir cursar l’especialitat a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Posteriorment he completat la formació amb estades a diversos hospitals dels EUA que m’han servit per conèixer altres formes de treballar. Si bé quan vaig arribar a Barcelona el camp de l’anestesiologia patia un retard important, progressivament la distància amb altres països amb una medicina més desenvolupada s’ha escurçat, tant a nivell tecnològic com de coneixements.”

La seva vinculació amb Catalunya es va anar consolidant inserint-se plenament en la societat catalana, així com la seva tasca professional en centres hospitalaris privats d’alt nivell amb tecnologies d’última generació i professionals altament qualificats. En l’actualitat porta a terme la major part de la seva labor mèdica al Centre Mèdic Teknon. “En aquest espai avantguardista tinc la possibilitat d’estar en contacte amb les tecnologies més avançades i de posar-me al dia de les novetats terapèutiques, de les descobertes científiques i dels treballs d’investigació que tenen lloc arreu del món. Amb certa freqüència els professionals del centre organitzem cursos de formació que són possibles gràcies al constant esforç formatiu.”

En els darrers anys l’activitat del doctor Correa s’ha centrat en la cirurgia d’obesitat mòrbida. “Teknon és pionera a l’Estat espanyol en aquest tipus de cirurgia d’alt risc anestesiològic que no es practica gaire a les institucions públiques i que té poques referències a nivell mundial. La cirurgia bariàtrica no és estètica i intenta corregir una patologia que invalida notablement el malalt i que pot provocar-li un estat depressiu. La gran dificultat de l’anestesiòleg és mantenir pacients de més de 180 kg en les millors condicions per ser operats. La intervenció quirúrgica, el bypass gàstric, consisteix a fer una reducció de l’estómac i una anastomosi entre l’estómac i una part de l’intestí a una distància que produeixi una mala absorció dels greixos i faci que el pacient no guanyi pes i assoleixi una millor qualitat de vida realitzant una dieta normalitzada, sense limitacions alimentàries.” Dins del centre mèdic Teknon el doctor Correa també participa en altres tipus d’intervencions quirúrgiques.

Malgrat la rellevància de l’especialitat, l’anestesiologia no gaudeix d’un reconeixement gaire extens entre la població. “Per mi l’anestesiologia és un art i així m’agradaria que s’entengués, com l’art de tenir cura d’un pacient mentre aquest està patint una agressió quirúrgica. De fet, considero que qui més a prop se situa del pacient des d’una perspectiva menys tècnica, a pesar de disposar de tecnologies molt diverses, és precisament l’anestesiòleg, qui s’hi relaciona de forma efectiva i propera i es converteix en el seu antiestrès. És un art que ha evolucionat notablement en les darreres dècades, més fins i tot que les tècniques quirúrgiques desenvolupades especialment al segle xix i principis del xx, tècniques encara vigents i que no han passat per grans transformacions. Allò que ha permès l’evolució de la cirurgia en els darrers anys és l’anestèsia, que ha fet possible mantenir insensibles els pacients durant períodes de temps cada vegada més llargs, més ben atesos i monitoritzats. Però aquest desconeixement també es fa patent entre el col·lectiu mèdic i ha provocat un dèficit important d’anestesiòlegs.”

En l’actualitat es disposa de potencial mèdic i de mitjans per brindar la major seguretat al pacient. “El treball conjunt de professionals mèdics contribueix a realitzar una labor d’excel·lència. Els anestesistes han de treballar en coordinació amb el cirurgià ja que ambdós tenen una gran responsabilitat en la intervenció quirúrgica. Els riscos sempre existeixen en una operació, però no tenen una relació directa amb l’aplicació d’anestèsia. És més, l’anestesiologia, com la resta d’especialitats mèdiques, no és individualista sinó que implica una tasca multidisciplinària i això fa que l’acte quirúrgic sigui una actuació de grup; que vagi bé o malament depèn d’aquest conjunt.”

L’anestesiòleg és actualment un especialista en medicina preoperatòria. En la fase prèvia a la intervenció, inclou l’estudi i preparació del pacient que s’ha d’operar. Però també hi ha una tasca posterior a la intervenció fins que el pacient estigui en condicions de tornar a la planta d’hospitalització. “La qualitat assistencial en anestèsia no comença al quiròfan sinó en el coneixement mutu entre pacient i anestesiòleg en la visita preoperatòria en què s’estudia el seu estat anímic i psicològic. La seva història clínica pot aportar més informació que unes anàlisis de laboratori.”

Per la seva formació i entrenament, els anestesiòlegs estan qualificats per al tractament mèdic del dolor causat per malalties agudes o cròniques. “I és que el control del dolor després de la cirurgia és de vital importància per al benestar del pacient, per al bon resultat de la intervenció i per evitar complicacions.” L’anestesiologia s’erigeix així com una especialitat fonamental dins del món de la medicina, en constant evolució i pendent de realitzar noves aportacions al conjunt de la ciència mèdica.