Dr. Josep Esteve
Dr. Josep Esteve
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. JOSEP ESTEVE

ESTEVE

Text del 2003

Tenim el compromís d’aportar a la societat noves solucions terapèutiques amb un elevat valor innovador.

Esteve és un grup químic farmacèutic amb una llarga trajectòria en el camp de la investigació i el desenvolupament de nous fàrmacs, així com en la producció d’especialitats i principis actius farmacèutics dirigits al sector de la salut. Líder a Espanya en el seu àmbit, Esteve té una important presència internacional. El president del grup és el Dr. Josep Esteve que junt amb els seus germans Joan i Montserrat Esteve que ocupen les vice-presidències, han impregnat l’entitat dels valors que han heretat dels seus antecessors i que han tramès també als membres de la setena generació. La investigació i el desenvolupament constitueixen els principals senyals d’identitat d’aquest grup empresarial familiar. “Tenim el compromís d’aportar a la societat noves solucions terapèutiques amb un elevat valor innovador. El procés d’investigació farmacèutica és molt complex i comporta una elevada dedicació de recursos humans, tècnics i econòmics. L’11% dels ingressos d’Esteve es destinen a investigació. Creiem en la recerca com a valor. Fruit d’aquest compromís, comptem amb un centre d’investigació amb una superfície de més de 7.000 m2  i un equip de 300 professionals. Al Parc Científic de Barcelona, disposem també de dos laboratoris, un dedicat a la validació de dianes terapèutiques i l’altre a la química combinatòria. L’esforç en recerca ens ha portat a dissenyar un conjunt de projectes de gran interès en les àrees del sistema nerviós central i l’antiinflamació”.

Un dels projectes més ambiciosos als que Esteve s’ha incorporat, és la Fundació Genoma España. “Esteve és primer i únic patró privat de la Fundació Genoma España, impulsada pels ministeris de Sanitat i Consum i de Ciència i Tecnologia. A més de promoure i coordinar la investigació en genòmica i proteòmica, també té com a objectius assolir un millor aprofitament dels resultats de la investigació i orientar-la cap al desenvolupament del sector biotecnològic empresarial.”

L’elevat nivell científic d’Esteve ha merescut el reconeixement de les administracions i de diverses institucions tant nacional som internacional. “El 1986 Esteve va ser inclosa en el primer Pla de Foment de la Investigació en la Indústria Farmacèutica li fou concedida la qualificació d’empresa excel·lent . En l’actualitat forma part de l’Acció Profarma, hereva del Pla de Foment, conservant la mateixa qualificació. El Premi Príncep Felip a la Competitivitat Empresarial-Gran Empresa,  concedit el 2002, és un altre reconeixement a la constant innovació  i voluntat d’excel·lència d’ESTEVE”.

Els orígens d’Esteve es remunten a l’any 1787, quan Tomàs Esteve i Gabanyac va obrir la primera farmàcia a Manresa. Des d’ell, set generacions de la família Esteve han continuat vinculades al món farmacèutic. “La primigènia farmàcia ja era molt més que un mostrador de receptari. Des dels inicis es va configurar com un centre viu d’inquietuds culturals i científiques. Va ser el 1929 quan de la mà del meu pare, el Dr. Antoni Esteve Subirana va néixer el que avui és Laboratorios del Dr. Esteve. Va ser ell qui va donar un important pas endavant en la projecció nacional i internacional de l’empresa i va saber enriquir la seva tasca farmacèutica amb la faceta investigadora. El 1931 es van fabricar les primeres especialitats vitamíniques modernes (vitamines A i D), el 1937 va assolir la primera sulfamida produïda a Espanya i el 1944 l’extracció de petites quantitats de penicil·lina, la qual cosa va portar el Dr. Alexander Fleming a visitar l’entitat. El meu pare va avançar-se a l’època en matèria d’investigació científica, en química i farmacologia.” Ha estat precisament la labor del Dr. Antoni Esteve i Subirana a favor de la investigació en el camp de la salut i de la comunicació entre científics la que ha portat els seus fills a crear una fundació que porta el seu nom dedicada a promoure la transmissió de coneixement entre científics.

Esteve és un grup consolidat i líder en l’àmbit de la sanitat amb una plantilla de quasi 2.500 col·laboradors. “Aquest col·lectiu de professionals és el valor més important de la companyia. Està format per químics, biòlegs, farmacèutics, metges i especialistes en molts camps, un personal altament qualificat que ha portat el grup al punt on es troba actualment. S’ha fet una aposta pel desenvolupament del capital humà mitjançant processos d’aprenentatge i formació permanents. S’han creat estructures comercials d’alt nivell qualitatiu, una planta de fabricació d’especialitats farmacèutiques que és de les més modernes d’Europa i plantes de química fina farmacèutica d’avantguarda. Destaca la presència de productes d’investigació Esteve en més de noranta països arreu del món.”

Altres empreses del Grup són Esteve Química SA (a través de la qual es treballa la química fina farmacèutica) i Laboratoris ISDIN (joint venture al 50% amb Antonio Puig SA) i també s’han establert aliances estratègiques  amb diversos laboratoris farmacèutics importants a nivell mundial. “La col·laboració amb empreses de biotecnología en el desenvolupament final de fàrmacs que ja han arribat a la fase clínica i el co-desenvolupament, es a dir el desenvolupament conjunt de productes de investigació pròpia són altres dels objectius del grup.”

A més de la minuciosa atenció als aspectes de qualitat i medi ambient, Esteve dóna una importància cabdal a la innovació aplicada a la producció de principis actius farmacèutics d’alt valor afegit i a distribuir-los per tres continents. “L’alta tecnologia és un altre aspecte fonamental de tots els centres de producció acompanyat de l’estricte compliment de normatives. Esteve ha estat des de sempre, al capdavant de la indústria farmacèutica espanyola amb la incorporació d’innovacions i noves tecnologies en els processos d’I+D.” El desenvolupament propi es la principal font de creixement i valor afegit del grup. Un equip de professionals d’alt nivell, l’adquisició d’alta tecnologia, la dotació d’un pressupost ampli, un equip informàtic de desenvolupament propi i un extens entramat de col·laboracions amb centres científics públics i privats nacionals i internacionals són la clau de l’avenir d’Esteve i de les seves futures descobertes en el camp farmacèutic.