PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. JOSEP M. PAYÀ PADRENY

INSTITUCIÓ TRES TORRES

Text del 2003

Som un dels primers centres de l’Estat espanyol en número d’activitat en cirurgia cardíaca i hemodinàmica. Estem posicionats en el sector amb força i gran nivell.

La Clínica Tres Torres va néixer fa 32 anys gràcies a l’empenta i decisió de tres amics, professionals de la medicina, de posar en marxa una clínica privada independent, malgrat l’excepcionalitat i el risc de la proposta. Els tres fundadors foren el Dr. Balust (anestesista), el Dr. Fíguls (ginecòleg i obstetra) i el Dr. Pujol (especialista en cirurgia general i digestiva). S’hi van afegir a la triada, com a col.laboradors, el Dr. Vendrell i el Dr. Lailla, entre d’altres. Malauradament dos dels fundadors ja no hi són entre nosaltres però el seu projecte continua vigent amb l’activitat d’alguns dels seus descendents i d’altres professionals mèdics. Aquella primera clínica medicoquirúrgica actualment forma part d’un grup corporatiu ampli integrat, a més, pel Centre Cardiovascular Sant Jordi, especialitzat en la cirurgia cardíaca i vascular, i per la Fundació Imor, dedicada a la radiologia oncològica. El Dr. Josep M. Payà és el director del centre corporatiu ubicat al barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Fa uns anys va deixar la seva activitat professional mèdica per dedicar-se exclusivament a la gestió. Va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat en la gestió del sector públic hospitalari fins que va incorporar-se, fa 7 anys, a la Institució Tres Torres on ja havia treballat com a professional de la medicina. El pas cap a la direcció del grup es va produir d’una manera molt natural degut a la vinculació amb el centre i a la seva experiència en la gestió hospitalària. Aquest canvi va tenir un cost personal perquè va suposar l’abandonament de l’activitat assistencial i del contacte humà amb el malalt. “Sempre dic, fent broma, que un bon dia vaig patir un accident vascular transitori que em va decidir a deixar el meu treball assistencial per dedicar-me exclusivament a la gestió i, possiblement, encara el pateixo. Avui dia ho veig com una pèrdua però no com un sacrifici. La meva feina actual manté la vocació de servei i està orientada cap a la millora del col.lectiu mèdic i dels serveis que oferim en el nostre grup.”

La Institució Tres Torres és una societat anònima integrada per accionistes que són, la majoria, els mateixos metges que hi treballen amb la qual cosa el grau d’implicació, responsabilitat i eficàcia és molt elevat. L’organigrama del centre està format per un Consell d’administració, un Consell mèdic i un Consell administratiu. En el Consell d’administració, dirigit per la sra Carmen Plaza, hi ha una comissió mèdica molt dinàmica constituïda per un conjunt de metges que es reuneixen periòdicament per tractar diverses qüestions i sobretot per resoldre problemes que van sorgint en el dia a dia. En el Consell d’administració hi ha representants de totes les especialitats de la clínica. Els consellers són professionals en actiu en el mateix centre i, per tant, coneixen perfectament la seva dinàmica, la seva problemàtica i les seves necessitats. També hi ha una Direcció d’infermeria comú a tots els centres del grup per mantenir una mateixa línia d’actuació. En aquesta clínica medicoquirúrgica general podem trobar totes les especialitats mèdiques excepte les que es deriven als altres dos centres del mateix grup (Fundació Imor i Centre Cardiovascular Sant Jordi). Les especialitats més desenvolupades són la traumatologia, la cirurgia general i digestiva i la urologia, incloent la litotrícia. A més, disposen d’una plataforma multidisciplinar que permet el tractament per làser de totes les patologies medicoquirúrgiques (dermatològiques, malformacions vasculars, teràpia endoscòpica bronquial o vascular, etc). Amb la voluntat de cobrir les necessitats sanitàries de la societat en l’àmbit de la medicina privada, des de fa un any col.laboren estretament amb una gran entitat mutual. “És un honor per a nosaltres que Assistència Sanitària Col.legial ens hagi fet confiança externalitzant tots els tractaments de quimioteràpia ambulatòria que requereixen els seus malalts de càncer, cap al nostre hospital de dia oncològic. En xifres, això es tradueix en 1700 tractaments anuals amb uns resultats de gran qualitat.”

Sovint els mateixos metges accionistes hi porten els malalts de les seves consultes privades. “Intentem mantenir una relació molt personalitzada amb els pacients. Tenim famílies senceres, de diverses generacions, que, quan  necessiten atenció mèdica, vénen al nostre centre a ser atesos. En aquest sentit s’ha generat una relació de confiança i fidelitat.”

Quan parlem d’atenció personalitzada i de qualitat en el tracte humà hem de ser conscients que això requereix forçosament una despesa de temps. “A vegades, per optimitzar la gestió i voler tenir més volum de treball s’ha intentat escurçar el temps que el metge dedica al malalt. En el sector privat, si alguna cosa s’ha de mantenir, és l’atenció adequada al pacient. La nostra comissió mèdica prioritza la necessitat que el malalt sigui atès de la millor manera possible.”

Aquest esperit va ser una de les línies principals d’actuació dels fundadors i es va dur a la pràctica des del principi potenciant la figura i la labor del metge de capçalera. Des d’aleshores els professionals del centre han mantingut un contacte constant amb aquests especialistes de tot el territori català. “Oferim els nostres serveis a una gran part dels metges de capçalera d’arreu de Catalunya que ens deriven els seus pacients. S’estableix un lligam de comunicació entre els professionals molt fidel i el malalt se sent protegit. El metge de capçalera ha estat menystingut durant un temps. Ara, amb la nova especialitat docent de metge familiar i comunitari, sembla que es recuperi la seva figura tot i que encara no està tan ben arrelada com abans.”

L’avanç de la medicina passa actualment per la innovació tecnològica. “Tenim tecnologia puntera per fer una medicina d’alta qualitat amb uns bons serveis de base (radiologia, diagnòstic per la imatge, escàner, ressonàncies, ecografia, agiografia digital, etc). Ara bé, cal ser prudents amb la incorporació obsessiva de les novetats tecnològiques si abans no han estat suficientment contrastades, acreditades i s’ha demostrat que la seva utilització és positiva.”

El Centre Cardiovascular Sant Jordi va néixer de la voluntat de créixer i desenvolupar la cardiologia d’alt nivell. L’any 1992, quan es va comprar el centre a l’Obra Social de la Caixa de Catalunya, es va creure que era un bon moment d’expansió tot i l’esforç d’inversió que suposava. Hem de tenir en compte que són els mateixos metges els que van aportar el capital, no només cardíolegs, sinó de totes les especialitats. Semblantment, la Fundació Imor va néixer fa 4 anys amb el mateix esperit d’especialització. Es va aprofitar un bé moble al costat de la clínica per organitzar un centre de radioteràpia privat en què es van integrar diversos especialistes del sector sota la fórmula d’una fundació. La tecnologia emprada és de gran nivell i el personal està molt ben preparat. “En radioteràpia s’ha d’extremar la qualitat del servei que s’ofereix per la perillositat de les irradiacions. Existeixen pocs especialistes en oncologia radioteràpica i actualment encara han d’aconseguir la titulació a Madrid.”

Des de la seva responsabilitat directiva, el Dr. Payà impulsa una política d’inversions adreçada al desenvolupament i a l’expansió continuada del grup corporatiu. Aquesta expansió es va materialitzar amb un acord de treball i col.laboració conjunta amb la Policlínica Guipúzcoa de Sant Sebastián. El centre basc volia desenvolupar la seva activitat en cardiologia i hemodinàmica i cercava dins del sector sanitari grups especialitzats amb experiència en el funcionament d’aquest tipus de serveis complexos. Diverses institucions mèdiques van proposar-los projectes però finalment van apostar pel centre barceloní considerant el nivell elevat de coneixement en l’especialitat dels seus professionals. “Vam assessorar a la Policlínica Guipúzcoa de Sant Sebastián el desplegament de l’especialitat i l’adquisició d’equipaments. A més, tenim desplaçat un especialista nostre en hemodinàmica cardíaca que treballa amb un equip de professionals bascos. Les sinèrgies entre els dos centres són molt positives i també la nostra presència dins del sector sanitari espanyol ja que estem dins dels tres primers centres en número d’activitat a l’Estat en cirurgia cardíaca i hemodinàmica. Per tant, estem posicionats en el sector amb força i gran nivell.”

Com aquesta línia d’actuació ha donat tants bons resultats, de cara al futur el grup corporatiu pretén ampliar-la a d’altres àmbits. En la mateixa vessant expansionista dels serveis un altre projecte serà la col.laboració amb més mutues que desitgin externalitzar alguns dels seus tractaments. L’experiència i l’èxit assolit amb Assistència Sanitària Col.legial avala la proposta. En definitiva, el que pretenen les entitats mutuals i companyies asseguradores és el millor servei amb la millor qualitat tècnica i al preu més beneficiós possible. “Tenim una relació constant amb les mutues les quals darrerament han incorporat en les seves direccions mèdiques interlocutors molt vàlids que fan possible un diàleg fluid i professional.”

Per tal que a fora de Catalunya es conegui el que es fa aquí és necessària la presència en els fòrums científics mèdics acreditats. En aquests actes es presenten comunicacions, noves línies d’investigació i s’obté el reconeixement dels professionals. Semblantment amb la publicació d’articles en revistes mèdiques importants. Hi ha, però, un altre tipus de comunicació externa que arriba a la societat a través de la premsa escrita. Els mitjans de comunicació acostumen a buscar la notícia espectacular per obtenir un titular sorprenent, cosa que alguns professionals fomenten per ser presents en els mass media i, de pas, augmentar el seu ego. D’altres vegades es produeix el difícil equilibri entre l’acte de comunicar i l’anunci per captar clients. No obstant això, cada cop és més freqüent la presència d’especialistes de la comunicació en centres mèdics per ocupar-se d’aquestes qüestions. “A vegades no és per un problema de pressupost sinó perquè no ho valorem suficientment però creiem que és necessari incorporar un expert de la comunicació en els nostres centres, cosa que farem, però sempre sota el nostre control i supervisió.”

Al Centre Cardiovascular Sant Jordi, tots els metges que hi treballen, excepte un parell de col.laboracions, estan en plantilla i amb una nòmina assignada. Per tant, no són accionistes sinó que estan contractats per la feina que fan. “Estem fent un esforç per tenir els millors professionals en el nostre centre. Captem els especialistes d’alt nivell dels hospitals públics, atrets per la nostra especificitat, amb ofertes generoses.”

Molts dels metges de la Institució Tres Torres també desenvolupen la seva activitat professional en hospitals públics, a les seves consultes privades i a les universitats. En el mateix centre s’han preocupat especialment en la docència i formació continuada en infermeria. “Tenim acreditat un diploma de postgrau de la UAB especialitzat en infermeria cardiovascular.”

La pràctica de la medicina i la docència forçosament han d’anar acompanyades de la recerca, cosa que en un centre privat esdevé més dificultós. “Tenim un comitè ètic d’investigació, per a tot el grup corporatiu, acreditat pel Departament de Sanitat i pel respectiu ministeri, que s’ocupa de fer recerca clínica.”

També tenen altres línies d’investigació finançades. Així, els programes de cirurgia cardíaca i cardiologia els sufraga l’Obra Social de la Caixa de Catalunya i, semblantment, la Fundació Catalana d’Occident financia la recerca del trasplantament de miocits a nivell cardíac. A més, s’ha establert un conveni de col.laboració  amb l’Institut Cardiovascular Marimon perquè el muntatge i manteniment d’un laboratori cardiovascular d’alt nivell és molt costós. “En el sector privat és molt difícil la recerca si no és té finançament extern, tot i així, la institució acaba posant diners, ja siguin tangibles o intangibles.”

Malgrat aquesta dificultat i esforç suplementari el Centre Cardiovascular Sant Jordi seguirà en la seva línia de recerca i mantindrà aquestes seccions clíniques no productives en el ben entès que repercuteix molt positivament en la qualitat assistencial. La Institució Tres Torres amb els anys ha esdevingut una empresa familiar per a les persones que hi treballen, unes 350, les quals senten que formen part d’un projecte comú que han de mantenir i ajudar a créixer.