SR. JUAN PASCUAL VELILLA
SR. JUAN PASCUAL VELILLA
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. JUAN PASCUAL VELILLA

EUROGINE

Text del 2003

Quan un ginecòleg pensa en un producte de característiques determinades, alguna companyia internacional s’interessa per introduir-lo a Espanya o algun distribuïdor en qualsevol país desitja importar productes destinats a la salut sexual i reproductiva, pensen en Eurogine.

La medicina moderna requereix tecnologies i aparells com més va més sofisticats per a l’aplicació de les noves tècniques diagnòstiques i quirúrgiques. Aquest constant desenvolupament tecnològic a vegades deixa en un segon terme informatiu tot un seguit d’instruments que, tot i ser menys sofisticats, no per això són menys importants, ja que contribueixen a una millor aplicació de les sofisticades tècniques mèdiques actuals. Juan Pascual va crear Eurogine el 1991 després d’una dilatada experiència en el desenvolupament de productes sanitaris, especialment per a la ginecologia. La finalitat de la companyia ha estat i és el desenvolupament i la fabricació de productes sanitaris d’un sol ús, així com d’altres destinats a la millora de la salut sexual i reproductiva. Eurogine és una companyia catalana que amb el lema “Tecnologia per a la salut de la parella” acompleix una funció altament especialitzada en aquest camp. “Qualsevol maniobra mèdica requereix instruments de recollida de mostres per ser analitzades, mesurades, dilatades o sotmeses a qualsevol altra acció que faciliti un diagnòstic. Desenvolupar i fabricar aquest tipus de productes, posar-los al servei dels professionals de manera senzilla i econòmica, i a més aconseguir que s’eliminin les possibles infeccions creuades que poguessin ocasionar els instruments reutilitzables, han estat la nostra màxima prioritat.”

La fita més rellevant assolida per Juan Pascual ha estat col·locar una empresa catalana com Eurogine en una posició de lideratge internacional en la fabricació d’implants clínics contraceptius o dispositius intrauterins (DIU). “La gamma de models propis d’aquests productes que aporta la companyia la situen a distància de qualsevol dels pocs fabricants internacionals i la fan exclusiva a Espanya”, i tot això iniciat en una època en què competir amb productes espanyols en els mercats internacionals no era gens fàcil.

L’aportació dels DIU amb coure com a mètode contraceptiu és molt important malgrat l’escassa difusió que té en el nostre país. Poder substituir els tractaments contraceptius hormonals, ja siguin orals, injectats, implantats o darrerament de via intrauterina (amb l’alt nombre de possibles efectes secundaris greus per a les dones que comporten), per un mètode de la mateixa fiabilitat que no produeix cap efecte advers permanent, és una aportació important en aquest camp. “Recentment les autoritats sanitàries han publicat tot de recomanacions per a les dones usuàries de tractaments hormonals perllongats, entre les quals que consultin el metge sobre els efectes detectats de l’augment de la incidència de càncer.”

Per altra banda, els nous sistemes d’implants dels contraceptius hormonals no han fet sinó encarir notablement els preus en favor de la indústria farmacèutica i amb un greu perjudici econòmic per a la sanitat pública. “Per això l’aportació de productes més econòmics i menys agressius i perjudicials és un objectiu que sempre hem tingut en compte.”

L’aportació científica de Juan Pascual en el camp del DIU es basa en diversos projectes d’I+D en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial del Ministeri de Ciència i Tecnologia. Mitjançant aquests projectes s’han desenvolupat productes innovadors i treballs d’investigació que forneixen de dades importants i novedoses sobre els efectes contraceptius dels DIU. “En el camp de l’exploració mèdica, la progressiva substitució de l’instrumental metàl·lic per productes d’usar i llençar comporta una important millora en la disponibilitat immediata de l’instrumental i, sobretot, la pràctica eliminació dels contagis d’infeccions (sida, ETS, etc.). Tanmateix, la major utilització de productes fungibles produeix un augment notable de residus. Amb la finalitat de protegir l’entorn, estudiem i desenvolupem productes que un cop usats puguin ser destruïts amb el mínim impacte ambiental. Després d’ésser utilitzats, tots els productes sanitaris han de ser incinerats, tal com indica la normativa de residus sanitaris. La nostra contribució en aquest camp són productes que quan s’eliminin, en comptes de gasos altament contaminants, produeixin vapor d’aigua. Un exemple n’és el nou espècul vaginal que hem creat.”

Juan Pascual va introduir al nostre país l’espècul vaginal d’un sol ús en la dècada dels vuitanta. Els que s’usaven abans eren exclusivament de metall i s’havien d’esterilitzar després de cada utilització. En l’actualitat, se’n solen fer servir de plàstic i d’un sol ús. L’aportació d’una empresa de Sant Boi de Llobregat en un camp tan específic com el dels implants clínics contraceptius i els productes mèdics fungibles, contribueix a la difusió nacional i internacional de la indústria catalana. L’estrica exigència normativa de la Unió Europea pel que fa a aquests productes comporta que es mantingui una constant millora en els sistemes de desenvolupament i control intern de qualitat d’Eurogine. El lema “Tecnologia per a la salut de la parella” descriu amb claredat la finalitat de la companyia, la qual s’ha anat ampliant amb la incorporació de noves tècniques i productes.

La filosofia personal de Juan Pascual es reflecteix en l’empresa en incorporar-hi un principi ètic immutable: “En medicina mai no ha de prevaler el preu per damunt de la qualitat.” Mai, per això, s’ha imposat d’obtenir en cap dels seus articles un preu més competitiu “en detriment de la qualitat que s’ha d’exigir com a principi bàsic. La utilització dels nostres productes durant tretze anys en els hospitals i consultes ginecològiques de tot el país, i la nostra assistència a les principals fires i congressos internacionals de l’especialitat, han consolidat una imatge d’empresa especialitzada, eficient i d’un alt nivell tecnològic i de qualitat.” “La nostra intensa activitat exportadora a països de tanta tradició en qualitat com Alemanya, Israel, Itàlia, Suècia i Àustria, entre altres de la UE, i de l’Europa de l’Est, com la Federació Russa, Polònia, Txèquia o Romania, així com a d’altres de la resta del món, inclosos els de l’Amèrica Llatina i els països àrabs, ens converteix en l’única companyia espanyola que fabrica i exporta aquest tipus de material.”

La inclusió de la companyia en el llistat de proveïdors de l’Organització de les Nacions Unides en la divisió Associació per als Fons de la Població (UNFPA) és un nou aval de l’acceptació internacional. “La consideració que els experts internacionals concedeixen als nostres productes em resulta molt gratificant, tant des d’un punt de vista personal com des del de la companyia, així com pel que significa per a la difusió de Catalunya en el món.”

El compromís personal de Juan Pascual i el d’Eurogine és seguir investigant i desenvolupant nous productes que millorin la qualitat de vida de les persones tant en l’aspecte sexual i reproductiu com en el tractament de les patologies.