SR. JOAN PARÉS LUCINI, SRS. MARC I JOAN PARÉS RIVERO
SR. JOAN PARÉS LUCINI, SRS. MARC I JOAN PARÉS RIVERO
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. JOAN PARÉS LUCINI, SRS. MARC I JOAN PARÉS RIVERO

BARNA IMPORT

 Text del 2003

Ens dediquem al món sanitari proporcionant béns que evitin la propagació de malalties, millorin la salut de la població i al mateix temps redueixin al màxim la despesa sanitària sempre amb la qualitat i respecte que es mereix el malalt.

La medicina avança amb rapidesa, així com tots els àmbits que hi estan vinculats. La indústria sanitària evoluciona constantment amb la finalitat d’adaptar-se al progressiu  canvi en el perfil dels usuaris cada cop més exigents i conscients de la importància de la salut. Barna Import, S.A va ser fundada l’any 1986 per tres amics, Joan Teichenné, empresari industrial, Joan Duran i Joan Parés, farmacèutics i vinculats professionalment al món sanitari. Aquella experiència va donar peu a l’actual societat propietat de la família Parés. Barna Import, S.A. és una empresa familiar que forma part d’un grup empresarial dedicat a fabricar i comercialitzar productes mèdics i sanitaris amb la finalitat de subministrar  i proveir al món de la sanitat. Com explica Joan Parés, “els productes amb els quals treballem són bàsicament d’un sol ús. Anys enrere, els professionals mèdics treballaven sempre amb els mateixos estris i productes al moment de fer les cures, sent necessari sempre una correcta i rigorosa esterilització dels mateixos. Avui en dia, es treballa amb productes d’un sol ús que es caracteritzen per ser d’igual o major qualitat i garanteixen una mínima transmissió de malalties infeccioses.”

Tot allò que es llença genera un residu i és per aquest motiu, que amb la incorporació d’aquest nou sistema de treball, en el sector sanitari s’han pres mesures especials a l’hora de dur a terme el procés de destrucció. “S’han buscat solucions per reciclar i que els residus siguin menors, com per exemple crear productes biodegradables. Els hospitals segueixen  uns protocols de destrucció i abocament dels productes sanitaris molt estrictes amb la finalitat de que no es barregin amb les deixalles normals i com a conseqüència no rebin els tractaments adequats de destrucció.”

Joan Parés té avui al seu costat els seus dos fills, Marc i Joan Parés Rivero, qui, igual que el seu pare, manifesten el seu apassionament pel món sanitari i farmacèutic. Es defineixen com a professionals del producte sanitari, sense perdre de vista un element clau de la seva feina: assegurar la qualitat del producte final. “Tenim un compromís de qualitat amb els productes que fabriquem i comercialitzem que es podria fer extensible a la majoria de professionals del sector. Som una empresa que assegurem la qualitat dels nostres productes, tot i que avui en dia, moltes vegades la qualitat queda supeditada al preu i això pot representar un perill. En el món de la sanitat s’ha de donar prioritat als productes de qualitat i no a les meres reproduccions de baix cost.”

Junt amb l’esforç per complir uns nivells de qualitat, aquests professionals són conscients que cal conèixer les necessitats emergents del sector sanitari. Com indica en Marc Parés, “la nostra feina és donar suport als centres sanitaris, proveint-los de tot el material que necessiten i informant-los de tots els avenços i innovacions del mercat sanitari. Els coneixements que reuneix l’equip de professionals de l’empresa permet prendre iniciatives i introduir productes que encara no s’han comercialitzat a l’Estat Espanyol.”

En Joan Parés, fill, farmacèutic i bioquímic, explica la importància que tindrà en els propers anys la recerca en el camp de les cèl·lules mare embrionàries i del genoma humà: “Farà que els productes d’un sol ús siguin més complexos i efectius. Com per exemple, les gasses de cultius cel·lulars que facilitaran la regeneració dels teixits dèrmics, els cosits es realitzaran mitjançant coles biodegradables … Aquests avanços ens conduiran cap a un nou concepte de sanitat.”

Barna Import, S.A., entre la seva gamma de productes, comercialitza una tira adhesiva amb una capa d’alumini. “La tira adhesiva Metalline Blue està especialment indicada per a les persones que treballen en cadenes de fabricació i/o envasament  de la indústria alimentària. El metall incorporat en la tira permet la detecció acústica immediata d’aquesta en cas de desprendre’s del treballador i entrar en contacte amb els aliments. Al ser de color blau, és fàcilment identificable visualment degut a que no hi ha cap aliment d’aquest color.”

Darrerament, Barna Import, S.A. ha apostat per una nova línia de productes estèrils, incorporant part del procés de fabricació dins la sala blanca. “Treballar amb aquests productes exigeix un alt nivell de rigor en la manipulació i fabricació. En tot moment, s’ha d’actuar segons la normativa sanitària vigent. El material estèril es treballa dins les sales netes. Aquestes es caracteritzen per evitar l’entrada d’aire de l’exterior. Tenen una pressió positiva, que permet reduir al màxim el número de microorganismes en l’ambient. Es fan controls periòdics per verificar que l’esterilització s’ha realitzat adequadament.”

La nostra empresa comercialitza una gran varietat de productes agrupats en diferents famílies. Seguint la seva política d’innovació i adequació dels seus productes a les necessitats del món sanitari, incorporen contínuament noves gammes i amplien les ja existents.  “Darrerament, degut a la gran sensibilització a  nivell mundial respecte els guants de làtex i les possibles reaccions al·lèrgiques que poden ocasionar, hem incorporat dins la nostra línia de guants d’examen Naturflex® nous materials a la fi de poder oferir alternatives als usuaris. Per altra banda, ens trobem davant de factors socials com la piràmide demogràfica invertida, que ens fan pensar amb l’especialització en productes destinats a la cura i atenció de la gent gran: esponges sabonoses d’un sol ús que s’utilitzen per a la higiene personal, empapadors i bolquers d’incontinència, pitets d’un sol ús amb butxaca, especialment indicats per residències i geriàtrics. Una altra línia de productes és la gamma d’ortopèdia, que ha anat agafant força dins el mercat sanitari. Aquest últim any, procurant ampliar la nostra gamma de benes i embenatges, hem incorporat les benes compressives i benes sense làtex. Donat que disposem d’un ampli ventall de productes de material de cura, donem el servei de preparar farmacioles personalitzades. Fa poc hem introduït un nou gel refrigerant estèril pel tractament de cremades de primer, segon i tercer grau que minora el dolor, tranquil·litza el pacient, evita possibles infeccions i afavoreix la cicatrització. Ha estat reconegut per les unitats de cremats de referència i serveis d’urgències  més significatius del país.”

I afegeixen: “Cadascun dels nostres articles són estrictament controlats i analitzats pel nostre departament tècnic abans de sortir al mercat, ja que som conscients de la importància que els productes comercialitzats siguin de la màxima qualitat per tal que donin el servei desitjat i esperat.”

Joan Parés ha rebut el suport i la col·laboració inestimables de la seva esposa Belén Rivero, també farmacèutica, i de la seva germana Anna Parés, amb qui ha compartit un projecte comú que avui en dia es troba plenament consolidat però amb nous reptes per assolir. “Una de les formes més intel·ligents d’invertir en sanitat és a través de la previsió i el diagnòstic de les malalties amb la finalitat d’evitar la seva propagació i reduir la despesa sanitària. A partir d’aquest plantejament, esperem poder continuar donant respostes a les diferents necessitats socials i sanitàries del nostre entorn amb la rapidesa, eficiència i qualitat que requereixen.”