DR. JOSEP MERLO MAS
DR. JOSEP MERLO MAS
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DR. JOSEP MERLO MAS

Aparell digestiu i endoscòpia digestiva

Text del 2005

 Estar a l’avantguarda de la medicina és bàsic per donar al pacient les millors opcions terapèutiques, mèdiques i quirúrgiques.

La ciència mèdica actual ofereix una perspectiva del diagnòstic i de la terapèutica molt diferent de la que practicaven els professionals mèdics de fa cinquanta anys. En poques dècades les noves tecnologies s’han introduït a tots els àmbits professionals. El món de la medicina se n’ha beneficiat profundament i avui és possible realitzar estudis i tractaments endoscòpics i quirúrgics de gran complexitat que permeten donar respostes a patologies molt diverses entre les quals destaquen les relacionades amb l’aparell digestiu. Dins de l’evolució de la medicina digestiva destaca la introducció de la tècnica endoscòpica, un revulsiu en aquest àmbit que coneix molt bé el doctor Josep Merlo Mas, especialista en aparell digestiu i endoscòpia digestiva. Els seus coneixements i dilatada experiència mèdica i endoscòpica el situen avui en un marc de treball pioner i de referència en el camp de les malalties digestives, la Unitat d’Aparell Digestiu ServiDigest a la Clínica Ntra. Sra. del Pilar de Barcelona. Josep Merlo Mas va mostrar des de petit un interès especial per la ciència mèdica. Nascut a Blanes, va entendre ben aviat que la medicina era important per a la gent. Una relació d’amistat amb un metge de capçalera del seu poble el va aproximar progressivament a la medicina. “La tasca del metge de poble és admirable, la seva immediatesa amb els malalts, el tracte personalitzat i una dedicació molt vocacional són un model de referència per tots els metges. Tractar de mantenir i millorar la salut de les persones havia de ser una labor molt reconfortant i positiva així que vaig decidir estudiar medicina. Vaig realitzar els estudis a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (promoció 1968-1974). Les patologies de l’aparell digestiu van suscitar-me des d’un bon començament un interès especial que em van portar a especialitzar-m’hi. L’especialització en aparell digestiu va tenir lloc en una primera etapa a l’Hospital Clínic en el servei de gastroenterologia dirigit pel doctor Vilar Bonet i vaig continuar-la amb una subespecialització en endoscòpia digestiva a l’Hospital Universitari de Bellvitge, on s’havia consolidat una unitat amb gran experiència encapçalada per dos pioners de la tècnica endoscòpica al nostre país, els doctors Josep M. Miquel i Joan M. Pou. Després d’acabar l’especialitat vaig continuar vinculat a la unitat fins el 1986.”

La formació continuada ha estat sempre en el punt de mira d’aquest metge català: “Estar a l’avantguarda de la medicina és bàsic per donar al pacient les millors opcions terapèutiques, mèdiques i quirúrgiques. Per això cal participar en cursos i congressos nacionals i internacionals que formen sobre les novetats del moment a més de participar en estudis clínics, publicacions i comunicacions de l’especialitat. El coneixement s’ha de fer créixer per mantenir i millorar la qualitat professional i humana envers els pacients.”

El 1979 va obtenir per concurs-oposició una plaça d’especialista en aparell digestiu convocada pel Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. Va ser cap de servei d’aparell digestiu de la Fundació Hospital Sant Pere Claver fins l’any 2000 i cap de servei d’endoscòpia digestiva de l’Hospital de Sant Boi de Llobregat, tasca que va realitzar fins el 1989. La medicina privada i mutual ha tingut un gran pes dins de la societat civil catalana al llarg del darrer segle. Des de principis dels anys 80 el doctor Merlo va introduir-se en l’àmbit de la medicina privada en el camp d’una nova subespecialització, l’endoscòpia digestiva. “Als any vuitanta part de la meva tasca mèdica va centrar-se a donar servei d’endoscòpia digestiva a clíniques molt destacades de Barcelona que no disposaven d’aquest servei. Clíniques que avui han desaparegut o s’han reconvertit per oferir altres serveis vinculats al camp de la salut.”

El 1982 s’iniciava una etapa vital en la trajectòria del doctor Merlo en l’àmbit de la medicina privada amb la centralització de l’activitat en aparell digestiu i endoscòpia digestiva en el marc de la Clínica de Ntra. Sra. del Pilar. “És en aquest espai on he pogut portar endavant el projecte de crear la unitat medicoquirúrgica d’aparell digestiu ServiDigest, integrada per un equip d’especialistes altament qualificats en un entorn immillorable i unes instal·lacions equipades amb l’instrumental mèdic i quirúrgic més avançat, com la videoendoscòpia i la cirurgia laparoscòpica. Aquest projecte s’ha pogut dur a terme gràcies al suport de les Germanes de la Caritat de Santa Anna, que amb la seva dedicació han aconseguit que la Clínica del Pilar sigui una entitat moderna i de gran prestigi.”

La unitat s’estructura en diferents serveis, el servei d’aparell digestiu, que inclou els de  gastroenterologia, especialitzat en les malalties d’esòfag, estómac, budells i pàncrees amb especial interès per la detecció precoç dels càncers digestius; hepatologia, que estudia i tracta les malalties hepàtiques, i coloproctologia, on es posa especial atenció en la prevenció del càncer de còlon i els tractaments proctològics com les hemorroides i la fissura anal. “En el servei de proctologia tractem la malaltia hemorroidal, que és la patologia anal més freqüent entre bona part de la població i que si no es tracta adequadament pot provocar complicacions i la disminució de la qualitat de vida dels pacients. Segons el grau de les hemorroides i els símptomes que provoquen es requereixen diferents nivells de tractament: mèdic, instrumental amb fotocoagulació per raigs infrarojos o amb bandes elàstiques i finalment el quirúrgic.”

Un altre servei és el d’endoscòpia digestiva, de gran rellevància dins de la medicina actual. Aquest és un marc de treball relativament nou que s’ha anat integrant dins de la medicina actual al llarg de les darreres tres dècades. El doctor Merlo ha estat un dels primers professionals mèdics a introduir aquesta tècnica a Catalunya. “L’endoscòpia ha permès l’exploració de l’interior del cos humà a través de la introducció d’una òptica per veure el teixit intern. També ha possibilitat prendre citologia i biòpsies per analitzar i determinar amb exactitud la gravetat d’una lesió. És un avenç diagnòstic i terapèutic molt important que es troba en contínua evolució; una tècnica que permet la realització d’endoscòpies diagnòstiques i terapèutiques i que ha donat resposta i tractaments a moltes patologies. Avui hi ha una incidència molt alta del càncer de còlon. Els estudis endoscòpics són bàsics per preveure la seva aparició. Els tractaments per endoscòpia poden arribar a ser molestos per al pacient, per això en el nostre servei s’efectuen amb diferents tipus de sedacions per millorar la seva tolerància.”

Per la seva banda, el servei de motilitat i proves funcionals digestives realitza manometries esofàgiques, phmetries, manometries anorectals, biofeedback anorectal i proves de l’alè d’hidrogen espirat que permeten completar l’estudi i el tractament d’altres malalties digestives. Un servei de gran complexitat és el de cirurgia general i digestiva, des d’on s’apliquen tractaments basats en tècniques quirúrgiques avançades. “La cirurgia laparoscòpica s’erigeix com un dels tractaments més nous i efectius de la cirurgia actual. El nostre equip quirúrgic és pioner en la introducció d’aquesta tècnica i en el seu desenvolupament i aplicació a noves patologies tant benignes com malignes. És beneficiosa per al pacient perquè redueix l’estada hospitalària i les complicacions postoperatòries.”

Més recentment, ServiDigest ha posat en funcionament un servei medicoquirúrgic de l’obesitat davant d’una patologia cada vegada més freqüent en les societats més desenvolupades. “Aquest és un problema de salut molt important que requereix uns tractaments específics. Disposem d’uns serveis d’endocrinologia i nutrició, psicologia, endoscòpia i cirurgia bariàtrica per poder aplicar de forma coordinada els diferents tractaments segons el grau de sobrepès o obesitat: dietètic, farmacològic, endoscòpic (baló intragàstric) i quirúrgic (by-pass gàstric laparoscòpic).”

Les noves tecnologies mèdiques i quirúrgiques s’han incorporat plenament a ServiDigest a partir de criteris molt estrictes de selecció: “En el nostre centre tenim els mitjans tecnològics per fer una medicina d’alta qualitat, però cal ser prudents amb les novetats constants i seleccionar les tècniques que realment aportin un avenç diagnòstic i terapèutic i que hagin acreditat i demostrat una eficàcia autèntica.”

Una de les premisses bàsiques en la tasca de ServiDigest és el treball en equip, una fórmula de treball que el doctor Merlo considera “fonamental per donar un millor servei als pacients i al mateix temps generar un intercanvi d’informació i coneixement entre metges que sigui enriquidor per al grup de treball. El nostre treball en equip inclou la coordinació i col·laboració amb els metges de família i especialistes que ens confien l’estudi dels seus pacients.”

Es constata a través de les seves paraules una profunda vocació mèdica, i una voluntat permanent de donar respostes mèdiques als problemes de la població. “Pretenc que els pacients s’adonin que el nostre interès no és només mèdic i assistencial sinó que esperem que també se sentin ben atesos. L’atenció personalitzada i individual i la qualitat en el tracte humà són dos pilars de la nostra labor. Escoltar els problemes dels pacients i ajudar a superar-los pot arribar a ser més beneficiós que la prescripció farmacològica. Cal dedicar el temps necessari a cada pacient i donar-li el suport necessari. En aquest sentit, els nostres professionals mèdics i d’infermeria participen d’aquestes idees i es senten il·lusionats i motivats en aquesta tasca. L’objectiu és oferir al pacient un servei integral per al tractament de la seva patologia coordinant els professionals mèdics i d’infermeria, realitzant els estudis de diagnòstic i tractament i seguint uns mateixos protocols d’actuació mèdica i quirúrgica.”

Tenir cura de la salut correspon en primer lloc a cada individu i en l’actualitat s’incideix cada vegada més en la medicina preventiva com a mesura per detectar patologies en fases precoces i evitar problemes majors en un futur. “Sens dubte, el millor tractament és la prevenció i des de ServiDigest és on més volem incidir. És fonamental aconseguir diagnosticar les malalties en les fases incipients en què el tractament mèdic, endoscòpic o quirúrgic és curatiu. La població també ha de prendre consciència de la importància de practicar uns hàbits de vida saludables amb una alimentació adequada i equilibrada i la pràctica d’exercici físic en una societat massa sedentària.”

Un dels objectius importants del doctor Merlo és la formació continuada dels professionals i la realització d’activitats científiques com a via per mantenir l’assistència de qualitat vers els pacients i la pròpia satisfacció personal dels professionals. “Per aconseguir aquest objectiu el 2003 es va crear la Fundació Privada ServiDigest, que té per objectius principals fomentar i promoure activitats dins el camp de la salut i de la cultura que permetin ajudar a la formació dels professionals i a millorar la qualitat de vida de les persones.”

El seu projecte professional ha adquirit una dimensió rellevant i una projecció de futur immillorable. Aquesta realitat ha estat el fruit d’un treball constant i ferm al llarg de trenta anys de carrera i del suport de la seva família, en especial de la seva esposa M. Isabel Valero, economista i vicepresidenta de la Fundació ServiDigest. “Amb el seu recolzament, capacitat de treball i qualitat humana i professional ha estat possible el desenvolupament d’aquest projecte.”