PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. MANEL DEL CASTILLO, DR. JAUME PÉREZ PAYAROLS

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Text del 2003

El lema de l’Hospital no pot ser altre que el compromís humà, l’assistència a la persona, una atenció diferenciada que es fa compatible amb l’alta tecnologia i la investigació.

L’Hospital Sant Joan de Déu és un centre hospitalari d’excel·lència que fa del pacient l’eix fonamental al voltant del qual es dibuixa tota l’activitat hospitalària. Aquest és un modern hospital que té una història dilatada i molt arrelada a la ciutat de Barcelona. Va ser fundat l’any 1867 pels Germans de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, i és avui un centre d’alta especialització i tecnologia en què la dona, el nen i l’adolescent són els principals camps d’actuació. Els seus quiròfans veuen néixer més de quatre mil nens cada any i és una entitat pionera en el desenvolupament de la pediatria i les seves especialitats al nostre país.

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu està implantat arreu del món i compta amb més de tres-cents centres entre hospitals, albergs i centres d’atenció sanitària. Si bé aquest hospital tenia inicialment una labor benèfica, amb els anys s’ha produït una evolució que, com explica el Dr. Manel del Castillo, gerent de l’entitat, “l’ha convertit en un hospital privat concertat amb la Seguretat Social que s’ha guanyat un prestigi per la seva labor d’atenció als infants.”

Compta amb més de mil professionals altament qualificats que junt amb una dotació tecnològica d’última generació el converteixen en un centre de referència, dins i fora de Catalunya, en les especialitats d’obstetrícia, ginecologia i pediatria. Sant Joan de Déu és un hospital modern on la qualitat assistencial i el confort del pacient constitueixen els eixos bàsics del seu funcionament. “La nostra missió se centra en la importància de l’atenció integral als pacients fent compatible el vessant més humà de l’assistència amb el desenvolupament dels nous avenços científics. Un fet diferencial del centre que dirigeixo és una cultura hospitalària d’atenció integral al pacient: el respecte al nen, a les seves famílies, l’amabilitat en la relació entre el professional i la família… són una realitat. Aquesta atenció es pot fer si les rutines de gestió funcionen perfectament. Cal ajudar el professional i donar-li totes les eines al nostre abast perquè pugui centrar-se en l’atenció al malalt. Els gestors hem de ser conscients que cal aplicar una cultura de funcionament que estigui d’acord amb allò que més valora el malalt.”

I afegeix: “Un dels reptes dels hospitals dels propers anys és saber tractar el malalt exigent, que vol estar informat, que no es conforma amb el que el metge li explica sobre com s’ha d’actuar envers la seva malaltia. El familiar vol opinar i compartir decisions que afecten la salut del fill.”

Des de l’Hospital es contemplen una sèrie d’actuacions dirigides a facilitar l’estada del nen hospitalitzat. Compta amb una xarxa de voluntariat de més de dues-centes cinquanta persones que ajuda el malalt i les famílies. També hi ha una escola amb tres professores que donen classes als nens ingressats.

A més de disposar d’unes instal·lacions modernes, el centre té un equipament mèdic i un nivell d’informatització que el posicionen al capdavant de la tecnologia sanitària. El Dr. Jaume Pérez Payarols és el director mèdic d’aquest gran centre hospitalari, i destaca el fet que: “Gràcies a la qualificació i motivació dels professionals en el desenvolupament de l’hospital, i a la utilització d’un equipament d’avantguarda, estem en condicions d’oferir un nivell de servei que ens posiciona com a centre de referència dins i fora de l’Estat espanyol. Dins de la filosofia d’oferir una sanitat de qualitat al pacient, la tecnologia desenvolupa un paper essencial. Hem de fer front al repte permanent de les noves tecnologies. A la història clínica en paper li queda poca vida. Ens hem d’acostumar que les imatges, els documents… circulin en format electrònic. Tot plegat representarà un canvi molt important en la manera de treballar diària dels professionals. Els formats electrònics hauran de ser accessibles a les persones des dels seus domicilis i tot això ens fa plantejar moltes qüestions sobre la protecció de dades i l’accessibilitat, entre d’altres. En conjunt farà que canviï molt el dia a dia de la vida dels hospitals.”

L’Hospital Sant Joan de Déu és un centre d’alta tecnologia, molt especialitzat en àrees com les neurociències, la cardiocirurgia i els trasplantament on més del 50% dels malalts que s’atenen vénen de fora de Catalunya. El seu punt de mira és convertir-se, en els propers anys, en un centre de referència a Europa en alguna de les especialitats que desenvolupa. “Tenim voluntat de ser un hospital de referència dins d’Europa, no globalment, però sí a nivell d’especialitats. Per aquest motiu donem molt de valor al treball en equip. Els èxits de la cirurgia cardíaca són dels cirurgians cardiovasculars però també dels cardiòlegs, infermeres, anestesistes, gent de neonats… de tot un gran equip de professionals. Volem continuar donant el millor servei, fer una investigació aplicada a l’assistència i a la docència que donem als residents i estudiants de medicina.”

Com explica el Dr. Pérez: “La investigació esdevé bàsica en aquest hospital. L’estudi de les malalties metabòliques que afecten els nens, a través del diagnòstic precoç, és un àmbit de treball en el qual s’estan obtenint grans resultats. També som especialistes en malalties neuromusculars. S’ha iniciat una branca, des del punt de vista de laboratori, sobre els neurotransmissors que és pionera a l’Estat espanyol. La part de biologia molecular i de biologia genètica de tipus diagnòstic també es desenvolupa treballant en col·laboració amb hospitals d’arreu del món. Pel que fa referència a les malalties del cor, s’està aplicant l’ECMO, un sistema que oxigena el pulmó del nadó i permet que nens prematurs sobrevisquin.”

A l’Hospital Sant Joan de Déu s’hi desenvolupa, des de l’any 1994, l’activitat docent de la càtedra de pediatria de la Universitat de Barcelona. També destaca l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, nascuda el 1961 per capacitar professionals en el camp de les cures d’infermeria. Des de fa 25 anys l’Hospital té un comitè de bioètica, presidit pel pare Abel, per donar resposta a les qüestions que plantegin un conflicte ètic. “El lema de l’Hospital no pot ser altre que el compromís humà, l’assistència a la persona, una atenció diferenciada que es fa compatible amb l’alta tecnologia i la investigació.”