Dr. Joan Carles Serrat Sesé
Dr. Joan Carles Serrat Sesé
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. JOAN CARLES SERRAT SESÉ

CENTRE D’IMMUNOLOGIA DE CATALUNYA

Text del 2003

Som aplicadors de tecnologia mèdica, no desenvolupadors.

.

El Centre Immunològic de Catalunya és una empresa dedicada, de forma exclusiva, a la realització de proves analítiques especials. Va néixer el 1982 per donar resposta a una necessitat del sector sanitari en el camp de la immunologia, un àmbit encara poc desenvolupat en aquells anys. En poc temps els serveis del centre es van ampliar així com la seva àrea d’actuació que, actualment, abasta tot el territori espanyol. L’empresa està formada per diferents unitats –immunofluorescència, radioinmunoanàlisi, enzimoin­munoanàlisis, citogenètica, biologia molecular…– que integren un equip de professionals de diversos àmbits com són biòlegs, farmacèutics, metges i químics. En les seves instal·lacions s’analitzen diàriament entre 500 i 600 mostres biològiques en el marc d’un procés garantit i de màxima qualitat. Es treballa amb més de 200 centres sanitaris de tot l’Estat Espanyol; podem destacar El Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma, l’Hospital de Figueres, l’Hospital de Granollers, l’Hospital de la Fe de València, l’Hospital Clínico de Tenerife o l’Hospital Puerta de Hierro, entre d’altres.

El sistema sanitari públic ha passat durant els darrers anys per una etapa de canvis per tal de millorar l’eficiència del sector. S’han modernitzat organizacions i estructures i s’han incorporat noves tecnologies per a oferir un millor servei al ciutadà. Així mateix s’han començat ha realitzar externament serveis del seu cicle de treball com són les tasques d’analítica, fet que ha donat un valor afegit a aquests hospitals. El Dr. Joan Carles Serrat Sesé és el director general i fundador del Centre d’Immunologia de Catalunya, entitat que des del 1982 ha anat perfeccionant el seu sistema de funcionament fins convertir-se en un centre de referència on tenen dispositada la confiança hospitals públics i privats de tot l’Estat espanyol. “Els Centres Sanitaris no poden sostenir un laboratori que processi totes les determinacions que els hi són sol·licitades i opten per realitzar externament una part d´aquests serveis, amb base a criteris de complexitat i cost. Nosaltres agrupem la feina de molts d´ells, per això, a l´hora d´introduir noves tecnologies, ens és més fàcil de rentabilitzar la inversió.”

Més del 80% de la sanitat del país és pública i els seus recursos econòmics són limitats. Els hospitals han de buscar el seu propi rendiment. Joan Carles Serrat considera que “cal professionalitzar els llocs de gerència dels centres sanitaris.”

I afegeix que la societat té diferents formes de fer front a les mancances de la sanitat pública, una d’elles és associar-se a una mútua. “La gent només s’adona de la necessitat de contractar asseguraces mèdiques davant la detecció d’una malaltia però, tothom assegura el seu cotxe tot i que els preus són molt més alts.”

Una persona es fa una analítica a partir de la prescripció del metge; però, depenent del grau  de complexitat de la petició, l’anàlisi s’haurà de fer en un laboratori especialitzat. “Hi ha analítiques que precisen de parametres molt determinats i que no són habituals en les prescripcions mèdiques. En aquests casos el laboratori ha de separar part de la mostra i trametre-la a un altre d’especialitzat, com el nostre. Processem el parametre i enviem el resultat que s’integra a les proves realitzades pel primer laboratori. Les nostres línies de treball són la immunologia cel·lular, l’estudi d’anticossos de la SIDA, al·lèrgies, bioquímica especial (toxicologia, metalls…) Genètica molecular, Citogenètica, etc.”

El Centre Immunològic desenvolupa la seva tasca incidint en la rapidesa del servei. “Hem de ser prop dels nostres clients tant si es troven a pocs quilòmetres del Centre com si són a l’altre extrem del país. Una mostra d’un pacient de l’Hospital Clínico de Tenerife ha d’arribar amb celeritat al nostre laboratori realitzar l’anàlisi i, immediatament, enviar els resultats. Malgrat els 2.500 quilòmetres que ens separen, la nostra eficiència i rapidesa són màximes. En el nostre procés no  hi poden haver demores.”

El centre es fa responsable de la prova d’un pacient des del moment de l’entrega. I el servei de transport juga un paper determinant en la fase preanalítica del procés. “Les xarxes de transports subcontractades porten els dispositius necessaris per salvaguardar la integritat de les mostres. Una tasca bàsica, de cada matí, és revisar la xarxa de recollides i les recepcions. Tenim el certificat ISO 9002:2000 d’AENOR que determina una revisió molt estricta de tots els processos. Tractem amb la salut de moltes persones i això implica assegurar molt bé la nostra tasca. Les empreses de transports amb les que treballem també han de complir les normes ISO. En aquest sentit realitzem un servei important de sensibilització sobre la importància i la qualitat del procés de transport. És bàsic que quan el laboratori prepara les mostres segueixi el protocol.”

A més de la línia de tecnologia aplicada al sector mèdic, el Centre compta amb una àrea dedicada a tecnologies de comunicació. “Complementem activitats d’altres centres pel que fa a tecnologies de comunicació. En aquest servei és bàsica la confidencialitat de les dades. Treballem amb un sistema extranet de comunicació, de màxima seguretat, equivalent al que utilitzen les entitats bancàries. Mitjançant la xarxa aportem informació als usuaris i donem respostes amb rapidesa. Els resultats es detallen i s’acompanyen de recomanacions, d’estadístiques i seguiments de pacients realitzats amb el seu historial mèdic. Tot plegat facilita la discussió entre els especialistes, de laboratori i clínics.”

La gestió paramètrica és un aspecte molt important del funcionament del Centre. “Es tracta de la codificació informàtica d’un conjunt de dades (qui demana la prova, quins resultats s’han obtingut…) per poder-les comparar amb les d’altres centres i intercanviar-les, respectant sempre l’anonimat dels pacients.”

El Centre Immunològic cobreix la punta de la piràmide de la tecnologia. La medicina ha pogut evolucionar de forma espectacular en els darrers anys gràcies als avenços tecnològics que han tingut lloc en aquest àmbit. Hi ha hospitals que valoren la nostra labor i els avantatges de treballar amb nosaltres i tenen bastant racionalitzat l’ús dels dispositius i el manteniment d’un fluix de treball amb laboratoris externs. “N’hi ha que tenen el seu propi laboratori i van adquirint nova tecnologia que ha de conviure amb una altra d’antiga, però el treball en paral·lel d’ambdues resulta totalment irracional. No cal comprovar la nova tecnologia, abans d’arribar als hospitals està suficientment demostrat que funciona. Nosaltres som aplicadors de tecnologia mèdica, no desenvolupadors.”

En aquest sentit, el Centre disposa d’un servei d’assessorament tecnològic: “Donem suport tecnològic als nostres clients per equilibrar les tasques de cadascun de nosaltres a fi de no duplicar els processos.”