Dr. Pedro Clarós et alia
Dr. Pedro Clarós et alia
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. PEDRO CLARÓS

CLÍNICA CLARÓS – GRUPO CLÍNICAS CLARÓS

Text del 2003

La tasca en equip és fonamental. Avui no es concep una medicina individual, perquè està condemnada al fracàs.

La Clínica Clarós es va fundar l’any 1948, quan el Dr. Andrés Clarós Doménech va decidir establir-se com a metge otorinolaringòleg, després d’haver acabat la formació mèdica a Espanya i d’haver-la complementat amb viatges a l’estranger. En aquell moment la primera ubicació va ser una modesta clínica a l’Eixample de Barcelona.

El pas dels anys i la tradició familiar van fer que l’any 1972 s’hi incorporés el seu fill Pedro Clarós, qui, després d’acabar els seus estudis de medicina i cirurgia a Barcelona, va fer els estudis d’otorinolaringologia i cirurgia màxil·lofacial a les universitats de Montpeller i París, i posteriorment va fer estades també als Estats Units, Suïssa i Alemanya. L’any 1979 s’incorporà al centre el Dr. Andrés Clarós Jr., un altre fill també otorinolaringòleg, que havia ampliat estudis a França i Suïssa.

Atès que les instal·lacions mèdiques eren insuficients, els tres, pare i fills, decidiren el 1984 canviar la ubicació de la Clínica Clarós i es traslladaren a la zona alta de Barcelona, al carrer Vergós, 31. En aquestes noves instal·lacions s’hi passaren a desenvolupar totes les activitats mèdiques i quirúrgiques de l’otorinolaringologia i la cirurgia facial. Després s’hi incorporaren les unitats de logopèdia i foniatria, així com el centre d’implants coclears que dirigeix la Sra. M. del Carmen Pujol, diplomada en logopèdia i programadora d’implants coclears, assistida per altres professionals, als quals, l’any 1998 s’incorporà la Sra. Astrid Clarós, psicòloga i logopeda. Aquestes unitats desenvolupen una àrdua tasca en la rehabilitació de l’audició i llenguatge. “En l’actualitat tenen una experiència de més de 350 pacients amb implant coclear”, tots ells intervinguts pel Dr. Pedro Clarós i programats i rehabilitats per aquesta unitat.

Un altre apartat important és el tractament i la rehabilitació de la veu cantada, com ho demostra el fet que, com explica el doctor Clarós, “atenem un important nombre de cantants lírics nacionals i extrangers.”

La unitat del diagnòstic i rehabilitació del vertigen està a càrrec d’un grup d’experts que fan una part important de la feina diària, sota el control de la diplomada Montserrat Cañamero i amb la tecnologia més avançada. La unitat de diagnòstic precoç de la sordesa i d’altres exploracions otoneurològiques està sota la supervisió de la diplomada Andrea Fábregas. “Des de fa anys al nostre centre fem l’screening nounatal de la sordesa, i això ha permés detectar sordeses profundes en nounats. Aquests nens, en cas de no obtenir resultats suficients després d’estar convenientment estimulats amb pròtesis convencionals durant un temps determinat, es poden beneficiar de l’implant coclear i una rehabilitació posterior, i poden arribar a desenvolupar el seu llenguatge com a nens normooients. En aquesta mateixa unitat es detecten cada any nous casos de diferents problemes otoneurològics que, tractats de manera adequada, poden ser guarits.”

La unitat d’anestèsia i reanimació des d’un principi ha estat portada per la Dra. Alicia Bernuz. “Aquesta unitat s’encarrega dels estudis preoperatoris i postoperatoris i col·labora amb la unitat de la son i roncopaties nocturnes.”

L’ultima novetat ha estat la incorporació d’una clinica dental en un edifici propi, que dirigeixen el Dr. Daniel Clarós Pujol i el Dr. Pedro Clarós Pujol, amb un equip d’especialistes en totes les altres matèries odontològiques, odontopediàtriques, estomatològiques, de cirurgia oral i implantologia. A més, “la Clínica compta amb un equip mèdic assistent en totes les branques. Igualment, hi ha metges residents estrangers que es formen parcialment a la nostra institució i després tornen als seus països d’origen per acabar la seva formació.”

Tot aquest equip, treballant conjuntament, ofereix molts avantatges i, sobretot, suposa la plasmació del somni inicial dels fundadors de crear a Barcelona un centre que unifiqués el diagnòstic i el tractament de les malalties i la cirurgia de la cara, del cap i del coll, i que fes tractaments integrals. “La tasca en equip és fonamental. Avui no es concep una medicina individual, perquè està condemnada al fracàs.”

En aquest centre el tracte que rep el pacient és totalment personalitzat. “Aquesta relació humana de la medicina és fonamental”, afirma el doctor Clarós.

A la Clínica Clarós s’hi troben diverses branques de l’otorinolaringologia general i pediàtrica, otoneurologia, diagnòstic i tractament del vertigen, implants coclears, làser, tractament de les apnees de la son, cirurgia facial, cirurgia oral i odontologia, així com també logopèdia, foniatria i audiologia. “Tot això té un cost elevat, ja que la tecnologia invaex les nostres especialitats i ens obliga a substituir i a adquirir els nous equips mèdics i quirúrgics constantment.”

Paralelament a les activitats assistencials, la Clínica Clarós organitza cada any cursos de formació en les diverses àrees de l’especialitat (otologia, cirurgia facial, làser, etc.) per a metges nacionals i estrangers, i participa en els congresos nacionals i internacionals més importants. El Departament Cientific, així com la Secretaria, són a càrrec de la Sra. Luisa Pujol. “Cal esmentar també que en aquesta secretaria es gestiona tota l’organització, administració i control de la Fundació Clarós, que lluita contra la sordesa profunda i porta a terme cada any diverses activitats per aconseguir mitjans financers per implantar pacients sense recursos econòmics.”

Quant als reptes de l’esdevenidor per a la institució i la disciplina, el doctor Clarós afirma: “El futur immediat de la Clínica Clarós són les noves generacions que s’han incorporat al centre. Actualment l’electrònica incorporada als tractaments de la sordesa han revolucionat totalment l’especialitat, i l’ampliació amb l’odontologia i la cirurgia oral la complementen perfectament. El futur de l’especialitat d’otorinolaringologia, encara que de pronòstic difícil, es basarà en el treball en equip, l’aplicació dels regeneradors neuronals, l’alta tecnologia, la professionalitat i la preparació per a la competitivitat, que serà cada vegada més forta. Només sobreviuran els centres mèdics que basin el funcionament en el treball honest i la preparació humana i tècnica.”