Dr. Pere Joan Grases Galofré
Dr. Pere Joan Grases Galofré
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. PERE JOAN GRASES GALOFRÉ

ANATOMIA PATOLÒGICA – PATOLOGIA GINECOLÒGICA

Text del 2004

El diagnòstic dels teixits que fa el patòleg és fonamental per al tractament de qualsevol malaltia orgànica.

El doctor Pere Joan Grases ha dedicat tota la seva vida professional a l’estudi i pràctica de l’anatomia patològica. Ara, des de la jubilació, rememora les seves vivències, humanes i professionals, en les pàgines de l’autobiografia que està escrivint, titulada A toda vela. Amb un màstil i un drap, segons com he manegat el timó i laire que he rebut, he fet un esforç per anar a bon rumb guiat per objectius concrets. El que mha mogut ha estat rebre una bona formació, donar un servei i fruir.

El doctor Grases, nascut a Barcelona, va estudiar la carrera de medicina lluny del seu país d’origen, a Veneçuela. La situació política de l’any 1937 va obligar el seu pare, secretari privat de l’alcalde republicà Carles Pi Sunyer, a emigrar. Aleshores el doctor Grases era un nen de tres anys. Va cursar l’educació primària i secundària a Caracas i als Estats Units, i va estudiar la carrera de medicina a Caracas i a l’Argentina. Vaig estudiar medicina perquè des de ben jove ja tenia interès per les ciències biològiques i sensibilitat per ajudar la gent malalta que pateix. Finalment, es va graduar a la universitat central de Veneçuela, on es va doctorar i va esdevenir catedràtic.

Tot i que actualment està afincat a Barcelona, té un record molt grat dels anys viscuts fora de Catalunya. Veneçuela els anys cinquanta era un país ric i intel·lectualment molt actiu, amb una important colònia de catalans. A la Universitat de Caracas sestudiava en un ambient molt propici, amb bons professors i pocs alumnes. Leducació era de molt bona qualitat i lassistència mèdica del país també, perquè la majoria dels especialistes, públics i privats, rebia formació de postgrau als Estats Units. A més, la universitat mantenia contactes amb els millors especialistes del món, que hi participaven amb conferències i pràctiques clíniques. L’últim any de carrera el doctor Grases va optar per l’especialitat d’anatomia patològica. El primer contacte amb aquesta matèria va ser amb el doctor Montserrat a l’Argentina, qui li’n donà una visió àmplia, però la persona determinant fou el patòleg Luis Carbonell, amb qui col·laborà durant un any.

El doctor Grases va començar la pràctica de l’anatomia patològica a l’Hospital Universitari de Caracas, a l’Instituto Anatómico Patológico, que posteriorment acabaria dirigint i transformant. Després de treballar a Michigan durant un temps, les seves inquietuds el van portar a un centre punter amb l’objectiu d’estudiar cadascuna de les subespecialitats per obtenir una formació global. A lInstitut de Patologia de les Forces Armades de Washington, on satenen els militars americans vinguts darreu, vaig rebre durant tres anys una formació molt sòlida en cadascuna de les branques de lanatomia patològica al costat dels millors especialistes del món.

A poc a poc el doctor es va centrar exclusivament en la patologia de l’aparell digestiu i del fetge. Després de passar per diversos centres sanitaris i docents de San Cristóbal, Friburg i Oxford, va aconseguir la plaça de professor titular a la universitat veneçolana. Actualment encara visito amb molta freqüència la Universitat de Caracas, on em sento com a casa. Ara hi imparteixo cursos i hi dono conferències.

La situació social i econòmica del país veneçolà els anys noranta ja no era la mateixa que cinquanta anys abans, ni tampoc la del seu país d’origen. Si allà començaven a aparèixer desequilibris socials i mancances de tot tipus, Espanya, en canvi, havia evolucionat extraordinàriament en tots els àmbits, especialment en el mèdic. Per tant, era un bon moment per plantejar-se la tornada, cosa que va coincidir amb un concurs obert per a una plaça de l’especialitat a la Clínica Dexeus que el doctor Grases va acabar ocupant. He estat el cap del servei danatomia patològica de la Clínica Dexeus de Barcelona del 1990 al 2003. En arribar vaig assumir totes les despeses daquest servei i vaig esdevenir president del cos facultatiu durant un any. En jubilar-me ho he traspassat tot i actualment faig de consultor.

El patòleg analitza trossos de teixits al microscopi, duna forma sistematitzada i amb una taxonomia específica, i defineix el tipus de patologia que observa. Aquest diagnòstic és fonamental per al tractament de qualsevol malaltia orgànica.

Aquest especialista du a terme moltes biòpsies dels òrgans i teixits que els cirurgians o els metges extreuen en les intervencions. La seva anàlisi determinarà el tipus de malaltia que pateix el pacient i la seva extensió. El treball que realitza el patòleg dificulta el contacte amb el pacient. El seu interlocutor directe és el metge, qui llegeix i analitza el seu informe per actuar en funció dels resultats. El treball diari fa possible l’acumulació d’informació i és indestriable del vessant de recerca científica. Els resultats d’aquestes experiències el doctor els ha donat a conèixer en nombrosos estudis publicats i en les trobades professionals o comitès interdisciplinaris. “Tot el que he investigat ho he comunicat amb goig als meus col·legues per establir relacions fructíferes i intercanvis de coneixements.” Recentment ha publicat un tractat sobre patologia ginecològica.

El doctor Grases ha tingut una vida professional molt intensa sempre acompanyat de la seva muller, a qui reconeix un deute de gratitud. Continua col·laborant a la Clínica Dexeus, però no amb dedicació exclusiva. Bona part del seu temps de lleure el dedica a viatjar, al bricolatge i, sobretot, a la fotografia, que va aprendre de forma autodidacta. Aviat presentarà els seus treballs fotogràfics en una exposició itinerant. Ara la vela del vaixell es dirigeix, guiada per altres vents, a un nou port.