Dr. Ricardo Del Alcázar Muñoz
Dr. Ricardo Del Alcázar Muñoz
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. RICARDO DEL ALCÁZAR MUÑOZ

CARDIOLOGIA PEDIÀTRICA – INFANTOJUVENIL

Text del 2004

La nostra consulta no pot ser un lloc asèptic i fred, sinó que, sempre que sigui possible, ha de disposar de joguines i dun ambient infantil en què els nens se sentin a gust.

El Dr. Del Alcázar, sense antecedents familiars de dedicació a la medicina, ha encetat una nova nissaga de metges al nostre país; la seva filla està a punt d’ingressar a la facultat de medicina per continuar amb l’activitat iniciada pel seu pare. El Dr. Del Alcázar s’hi va decantar en bona part a conseqüència que aquesta dedicació representa un treball assistencial, dajuda i suport als altres. La funció dels metges és latenció i servei a les persones que ens necessiten. Aquest component humanístic es fa present en l’especialitat per la qual es va decantar: la cardiologia pediàtrica, una àrea que comporta un intens contacte amb un pacient molt especial, l’infant, la característica universal del qual és la incapacitat per poder comunicar verbalment els símptomes que presenta o per fer-ho d’una manera eficient – l’adolescent-.

Després d’acabar la llicenciatura i d’especialitzar-se en cardiologia pediàtrica a l’Hospital de Vall d’Hebron el Dr. Del Alcázar va assumir l’any 1980 el repte de traslladar-se a una altra ciutat: Recordo el meu període de residència com una etapa de formació intensiva i entusiasta. Després dacabar-la vaig treballar uns mesos com a pediatre dassistència primària a Manlleu i poc després, gràcies a un concurs oposició, em vaig traslladar a Palma de Mallorca per fer-me càrrec de la consulta de cardiologia pediàtrica de lHospital de Son Dureta. Va ser una època dexperimentació perquè tot era nou per mi: la ciutat, lhospital, els companys, la forma de treball i la sensació daïllament.

Perquè, no en va, treballava a una institució insular: LHospital de Son Dureta era lúnic centre hospitalari públic mallorquí, i Mallorca és una illa, la qual cosa condicionava la dificultat destablir relacions mèdiques amb lexterior. Aleshores, a més a més, tampoc no existia Internet i laccés a la informació i als nous avenços no era tan fàcil ni còmode com ara.

Des de la perspectiva específicament mèdica ecogràfica, el doctor Del Alcázar recorda que en aquell període únicament existia lecografia unidimensional. El nostre dictamen es basava en proves mèdiques efectives, però menys concloents que les que sefectuen en lactualitat. Per exemple, molts bufs que es diagnosticaven eren únicament bufs fisiològics sense cap mena de perill que no havien daixecar cap mena dalarma, però que la provocaven perquè semblaven anomalies cardíaques. La nostra especialitat evoluciona molt ràpidament i no podem preveure quin camí prendrà en els propers anys. La tecnologia farà possible assolir més ràpidament i de manera més fiable els diagnòstics.

En l’actualitat el Dr. Del Alcázar alterna l’exercici de la medicina pública amb el de la privada. En el primer sector treballa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol  -Can Ruti- i és consultor pediàtric cardiològic de diversos hospitals barcelonins. En el segon, disposa d’una consulta mèdica. Tanmateix, la seva tasca és idèntica en les dues àrees assistencials: Els meus pacients acostumen a venir derivats pel pediatre o pel metge de família, el qual durant una exploració ha detectat possibles indicis de lexistència duna malaltia o anomalia cardíaca. Entre els signes i símptomes més freqüents hi ha els bufs cardíacs, que sausculten en un porcentatge elevat de la població; el dolor toràcic que es presenta en nens de més de set anys, i habitualment en forma de punxades en els adolescents o preadolescents en repòs o fent exercici. Normalment són causats per una situació destrès o angoixa, però han de ser adreçats a la nostra consulta per tal de descartar la presència dalguna patolologia cardíaca. Altres signes o símptomes són la insuficiencia cardìaca, les arítmies, les taquicàrdies, les palpitacions i la fatiga o astènia, la sensació ràpida de cansament, relacionada amb lobesitat. En molts pocs casos lexploració i realització de proves mèdiques determina lexistència duna cardiopatia greu que requereixi una intervenció quirúrgica. No obstant això, quan es detecta un problema greu el metge ha dexplicar amb la màxima serenitat totes les possibilitats de tractament disponibles amb els riscos que cadascuna comporta.

Aquest vessant és el més dur perquè has dinformar però també cal donar suport afectiu i moral als pares de linfant.

Tanmateix: el número de cardiopaties severes presents en la població infantil és molt reduït; per aquesta raó hem devitar alarmar-nos quan no existeixen prou indicis per fer-ho, ja que comporta una preocupació innecessària.

Treballar amb infants i adolescents té una sèrie de característiques que s’han de tenir presents: El metge ha de saber fer servir un llenguatge proper i afectuós per tal de poder connectar amb linfant. La nostra consulta no pot ser un lloc asèptic i fred, sinó que, sempre que sigui possible, ha de disposar de joguines i dun ambient infantil en què els nens se sentin a gust. També hem de tenir en compte que els nens, sobretot els lactants i els nadons, no són pacients que col·laborin en la seva exploració. Molt sovint, es fiquen nerviosos i ploren, i aquest fet pot provocar que per al facultatiu passin inadvertits símptomes que en un clima més tranquil serien del tot evidents.

Cada cop és més difícil que es produeixi aquest fet gràcies al gran número de mitjans diagnòstics. Aquests dispositius han provocat, però, que un sector de la població qualifiqui de mecanicista el seu treball: La nostra funció no és únicament interpretar imatges, sinó analitzar tot un seguit dindicis que presenta el pacient a priori perquè condueixin a la realització de les proves pertinents. Són aquestes proves les que confirmen o desmenteixen a posteriori el nostre diagnòstic inicial. El diagnòstic per la imatge que sha imposat els darrers anys, les ecografies, exigeixen una bona formació per estar al dia, la qual cosa les converteix en un repte constant per als cardiòlegs.

A banda, el doctor Del Alcázar dedica bona part de la jornada laboral a la formació de metges residents en pediatria. Concretament mencarrego de formar-los en cardiopaties dins lassignatura de Pediatria. En el meu cas he de reconèixer que la formació de futurs pediatres momple molt.