Dra. Glòria Rovira Dupláa
Dra. Glòria Rovira Dupláa
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

GLÒRIA ROVIRA DUPLÁA

OZONOTERÀPIA

Text del 2004

Hi ha moltes patologies que es poden curar amb laplicació dozonoteràpia.

.

L’ozonoteràpia és una tècnica mèdica que utilitza l’ozó per tractar determinades patologies. És un tractament modern, eficaç i bàsic per a un nombre cada vegada més elevat de malalties, ja que les investigacions en aquest camp estan descobrint noves indicacions. L’ozonoteràpia es defineix com un tractament natural i no agressiu amb efectes benèfics diversos sobre l’organisme. Destaquen les seves propietats antiinfeccioses, antivíriques, antifúngiques i antiinflamatòries. La doctora Glòria Rovira Dupláa s’ha especialitzat en la realització de teràpia amb ozó a partir de les tècniques desenvolupades i implantades des de fa anys especialment a Alemanya i al centre d’Europa. És una experta coneixedora d’aquest tractament, que en els darrers anys s’està donant a conèixer entre la població arran del bons resultats que se n’obtenen.

Glòria Rovira Dupláa va estudiar la carrera de medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tria no va ser precipitada. De petita ja sentia una especial atracció pel món sanitari. Sobretot valorava el fet que hi hagués relació directa amb persones. En lexercici de la professió considero essencial tractar el pacient amb molta cura, estar-hi a prop, escoltar-lo i ser sincera amb tot allò que ha de saber sobre la seva patologia. Tothom és capaç dentendre allò que li has de fer. El metge ha de buscar un llenguatge adequat i entenedor, i aleshores el pacient agraeix latenció del professional mèdic. També és important no crear falses expectatives sobre el tractament que saplicarà. És preferible preveure uns resultats poc esperançadors i lents i que al final sobtinguin solucions més satisfactòries que les esperades.

La Dra. Rovira va preferir realitzar el rotatori de medicina als EUA. El Beth Israel Medical Center de Newark, un hospital de prestigi proper a Nova York, va ser el centre escollit. Allà es desenvolupaven tècniques mèdiques i procediments molt avançats en determinades especialitats. Laprenentatge pràctic daquella etapa va ser molt profitós. Després vaig estar cinc anys a la Medizinische Hochschule de Hannover (Alemanya) per realitzar el doctorat. Va ser allà on vaig començar a interessar-me per lozonoteràpia, un tractament que encara no es coneixia a lEstat espanyol.

La visió alemanya de la medicina s’ha integrat en el treball diari de la doctora Rovira: Vaig aprendre la importància de no improvisar mai en medicina. Tots els tractaments i teràpies que es vulguin aplicar a un pacient han destar planificats des del principi fins al final. És una manera dassegurar que el treball mèdic es realitzarà racionalment i organitzadament.

El 1987 la doctora Glòria Rovira va implantar a la Clínica Quirón de Barcelona la primera unitat d’ozonoteràpia d’Espanya, de la qual avui és directora. Laposta daquesta entitat mèdica per la nova tècnica va implicar un nou espai per desenvolupar un tractament que estava donant grans resultats en tots els centres on es realitzava.

L’ozó és una forma  al·lotròpica de l’oxigen. Mentre que loxigen és una mol·lècula formada per dos àtoms doxigen, la mol·lècula dozó en té tres i és molt inestable. Sempre que saplica lozó es fa junt amb loxigen, que actua de diluent. Les quantitats dozó que sutilitzen són molt petites.

Les teràpies amb ozó van començar a aplicar-se durant la Primera Guerra Mundial per tractar les ferides de guerra. El precursor va ser un alemany, Werner von Siemens, qui el 1857 va construir el primer tub d’inducció per a la destrucció de microorganismes. No va poder-se introduir al món de la medicina fins més endavant amb laparició dels plàstics durs, ja que lagressivitat de lozó en contacte amb determinats materials impedia la construcció de generadors dús mèdic que permetessin les dosificacions exactes dozó i oxigen. Els tractaments amb ozó només poden ser administrats per metges especialitzats.

Hi ha diferents tipus de tractaments amb ozonoteràpia en funció de la zona que es vulgui tractar. La majoria es fan de forma ambulatòria. La unitat dozonoteràpia de la Clínica Quirón ha establert unes indicacions específiques per al tractament dhèrnies discals, retards de cicatrització de qualsevol etiologia, arteriosclerosis, vulvovaginitis de repetició, artrosis de genoll i fibromiàlgia. Hi ha moltes patologies que es poden curar amb laplicació dozonoteràpia. La Clínica Quirón ha anat augmentant les indicacions de tractament a partir dels avenços en investigació que es van realitzant i que es publiquen en revistes mèdiques internacionals.

La teràpia amb ozó és curativa. En els casos dhèrnies discals, lumbàlgies i ciàtiques, es realitza una punció directa de lhèrnia que fa que aquesta es deshidrati, minvi el volum del material herniat, disminuexi la inflamació i deixi de produir dolor. Lozó està molt indicat en retards de cicatrització pel seu poder bactericida i fungicida. Permet que la ferida es mantingui asèptica i que el contacte tòpic amb les ferides estimuli el creixement i la cicatrització del teixit. És molt utilitzat en pacients diabètics, en persones grans amb llagues dorigen venós i en pacients oncològics. En el cas de lartrosi de genoll no es parla tant de curació sinó de millorar la qualitat de vida del pacient reduint-li el dolor. El tractament intraarticular neutralitza els radicals lliures i frena levolució de la malaltia.

En el cas de la fibromiàlgia reumàtica, una patologia encara poc coneguda i difícil de diagnosticar, sha descobert que lozó actua positivament com a tractament simptomàtic. Saprofita el poder analgèsic de lozó per fer injeccions subcutànies i intramusculars als punts dolorosos, la qual cosa fa que disminuexi de forma important el dolor. Als pacients, sobretot dones, als quals la malaltia produeix molta sensació de cansament els apliquem un tractament sistèmic encaminat a oxigenar lorganisme i a millorar-ne lestat general.

Els pacients que són atesos per la doctora Rovira ja han estat prèviament diagnosticats. En el cas de la vulvovaginitis de repetició, la pacient acostuma a ser derivada pel ginecòleg. A algunes dones sels cronifica una infecció vaginal, de manera que ja no pot ser tractada farmacològicament. El poder fungicida de lozó és essencial per combatre aquesta patologia.

El relatiu coneixement per part de la societat d’aquesta tècnica terapèutica comença a canviar. Les possibilitats daccés a informació que ofereix Internet són una eina molt utilitzada per la gent per conèixer tractaments nous. També són molts els professionals de la medicina que sinteressen pels tractaments que desenvolupem a la clínica i que han descobert arran de participar en alguna ponència sobre aquest tema.

Aquesta unitat pionera a Catalunya també és l’Institut Català d’Ozonoteràpia, entitat que coopera de forma activa amb diferents centres de l’Estat espanyol i de l’estranger en projectes d’investigació clínica i bàsica.