Dr. Xavier Galicia Berges
Dr. Xavier Galicia Berges
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. XAVIER GALICIA BERGES

CENTRE MÈDIC TEKNON

Text del 2003

Tan important és saber escoltar com saber fer que el pacient s’escolti.

.

Els professionals de la medicina actual coneixen prou bé la necessitat del treball interdisciplinari. La psicologia és una de les disciplines que més hi col·labora, per la raó que esgrimeix el doctor Galicia: “El nostre objecte d’estudi és el comportament humà, que està implicat en qualsevol activitat assistencial. El camp d’intervenció del psicòleg, doncs, s’ha ampliat i col·labora plenament amb la medicina i altres disciplines.”

El doctor detalla com s’hi ha introduït: “En l’àmbit de la salut la psicologia clínica intervé en quadres psicopatològics i en altres facetes més distanciades de la patologia, com el foment d’hàbits i actituds saludables i processos d’adaptació, orientació i consell.”

Una prova d’aquesta interacció de professions és que el doctor forma part des de 1994 del cos facultatiu de la clínica Teknon, de Barcelona, “on fem consulta externa i atenem a demanda d’altres professionals de la casa.”

L’equip del doctor Galicia també és interdisciplinari: “Hi ha professionals de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia.”

El gabinet de psicologia que presideix i coordina el doctor Galicia ofereix diferents serveis, com intervenció terapèutica, prevenció, formació i assessoria tècnica: “Els estructurem en cinc departaments: psicologia clínica, psicopedagogia, recursos humans, formació i assessoria tècnica i investigació i desenvolupament, que estudia aplicacions futures i avalua els nostres programes de serveis.”

Per al doctor Galicia, l’exercici de la professió comporta “el desenvolupament d’unes habilitats professionals específiques, perquè tan important és saber escoltar com saber fer que el pacient s’escolti. La persona sempre troba recursos a dins seu, fins i tot en les circumstàncies més dramàtiques, amb el suport de la gent que li és propera i amb el dels professionals. També cal que el psicòleg tingui paciència, entengui que algunes intervencions requereixen un moment oportú, i mantingui certa distància emocional respecte dels problemes dels pacients.”

No obstant, el pacient és el centre de la teràpia; el doctor Galicia n’explica el mètode en adults: “Té diferents modalitats, individual, que és la principal, o en grup. Hi ha situacions en què convé que el pacient tingui uns models de referència similars. En veure’s reflectit en altres persones, aconsegueix interioritzar més el seu problema. És una intervenció eficaç en alguns trastorns de la personalitat, en addiccions i pel foment d’habilitats socials.”

El doctor destaca la intervenció de la parella, perquè “és una demanda força freqüent. El professional hi fa de mitjancer, ajuda en aspectes de la relació que poden estar alterats, com la comunicació, l’acceptació del sistema de valors compartit, les actituds en qüestions domèstiques i de tracte amb els fills. Sempre has de ser honest amb tots dos, posar damunt la taula la teva valoració de la situació i no donar falses esperances.”

Una novetat en la psicologia d’adults és “la rebuda gradual de demandes preventives, com la de la dona per assumir la fase de la menopausa, però encara és superior el nombre de demandes quan ja s’ha presentat un problema real.”

Per al doctor Galicia no hi ha dubte que la prevenció implica molts avantatges: “Els recursos invertits amb caire preventiu a la llarga són molt més rendibles.”

La infància i l’adolescència presenten una atenció diferent dels adults pel fet que “està mediatitzada en molts casos per l’assessorament familiar.”

A banda de tractar els trastorns quan ja s’han manifestat, l’equip del doctor Galicia desenvolupa en infants i adolescents la psicologia més preventiva: “Fem programes de prevenció primària adreçats bàsicament als pares i adolescents. Per al primer col·lectiu duem a terme una escola de pares, hi fem sessions mitjançant una metodologia participativa amb grups reduïts als quals facilitem estratègies educatives familiars i portem a terme exercicis d’entrenament amb discussió dels temes, anàlisi de casos pràctics i suport audiovisual.”

Pel que fa als grups d’adolescents, “prevenim trastorns emocionals i els donem estratègies per resoldre conflictes emocionals i relacionals, a fi que aprenguin a controlar el temperament impulsiu propi de l’edat, a millorar la comunicació amb els pares i entre ells mateixos, i també l’autoestima. Els destinataris d’aquestes activitats solen ser particulars interessats i associacions de pares i mares d’alumnes.”

L’experiència de vint anys d’atenció a la infància i l’adolescència ha donat al doctor Galicia certes satisfaccions: “M’ha sorprès el gran interès i la implicació de moltes famílies. Sens dubte, millorar els nostres recursos com a pares és el principal valor afegit en l’empresa de fer feliços els nostres fills. La meva família és una font d’inspiració en el treball que faig amb les altres.”

L’equip del doctor Galicia sap que la formació és un aspecte clau en el psicòleg, i en té cura mitjançant el departament de formació i assessorament: “Tenim un centre on impartim cursos a professionals de la psicologia i la psicopedagogia. Els donem una formació molt aplicada, recursos instrumentals que els ajudin a exercir la professió amb autonomia i eficàcia. Posteriorment, els oferim un servei d’assessorament, que també és extensiu a pares, professors i tutors. Als professionals els donem suport metodològic i els facilitem protocols d’intervenció. El servei consultiu també constitueix un mitjà per fer un seguiment eficaç entre el professional del nostre centre que atén un pacient en concret i el seu tutor escolar. Aquesta col·laboració es realitza preferentment amb pacients amb trastorns d’aprenentatge, problemes d’adaptació o que reben tractament logopèdic.”

En aquest centre també hi ha el departament de recursos humans, “que du a terme programes d’orientació i d’inserció laboral a persones en situació d’atur.”

Sens dubte, un equip que forma professionals vetlla també per l’actualització de la seva formació: “Per a nosaltres la formació continuada és fonamental, assistim a cursos, seminaris i sessions clíniques, en què l’aportació dels altres professionals t’enriqueix molt. Vaig complementar la llicenciatura amb tres anys de formació en una escola universitària professional ubicada a l’Hospital Clínic de Barcelona.”

El doctor Galicia confia més en l’aprenentatge entre persones que exclusivament mitjançant eines que estalvien aquest contacte, com Internet. Tanmateix, l’equip de psicòlegs l’utilitza per assessorar els professionals, i també empra “altres instruments desenvolupats pel centre i aplicacions informàtiques pròpies.”

De totes maneres, per a un professional de la psicologia el contacte humà és la base del seu treball i del seu bagatge: “Agraeixo a tots els pacients la confiança dipositada i l’oportunitat d’ aprendre de les experiències compartides per perfeccionar-nos cada dia professional i humanament.”