PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

DRA. ROSA MARIA IRIARTE I ROCA

ODONTÒLOGA

Text del 21-12-2010

Tornar el somriure a algú que no gosava obrir la boca és molt gratificant.

El treball més eficient és aquell que s’emprèn amb un veritable esperit d’equip, acurat i integrador.

En l’àmbit mèdic, és bàsic proporcionar una atenció molt personalitzada, que estableixi la confiança que marca una òptima relació metge/pacient.

Un bon hàbit d’higiene dental i les revisions periòdiques són la pedra de toc per a una bona prevenció.

Si hi ha algú que vol retocs estètics que vagin contra la seva salut dental, és feina nostra fer-li veure que limitar la funcionalitat bucodental és un error que tard o d’hora es paga car.

L’estètica té una gran importància en l’àmbit odontològic; cal buscar l’harmonia de les dents en el marc del somriure, la cara i les característiques individuals del pacient.

Llicenciada en Odontologia i en Medicina i Cirurgia, la metgessa Rosa Maria Iriarte i Roca és al capdavant de la Clínica Dental Parc Central, ubicada a la població de Sant Cugat del Vallès i fundada per ella ara fa una dècada. “A la consulta treballem un ortodoncista, un cirurgià maxil·lofacial i jo mateixa, que tinc cura de la direcció mèdica. També hi ha una infermera i un higienista, a banda de la recepcionista. Som conscients de la importància de cadascuna de les nostres tasques, per això les fem acuradament i de forma integrada i conjunta. Estic convençuda que el treball més eficient és aquell que s’emprèn amb un veritable esperit d’equip. En l’àmbit mèdic, també és bàsic proporcionar una atenció molt personalitzada, que estableixi la confiança que marca una òptima relació entre el metge i el pacient. Nosaltres fem que la gent se senti en família i aquesta sensació els permet superar la por primerenca amb la qual acostumen acostar-se els pacients quan arriben a una consulta dental. Lògicament, a mesura que van venint, la van perdent. I fins i tot ens han dit que a la nostra consulta transmetem una certa pau. Aquesta por, massa sovint irracional, és fruit d’una mala premsa que patim els dentistes, i que té a veure amb mètodes arcaics i ja superats, així com amb anècdotes exagerades.”

Després de 14 anys d’exercici professional, la doctora Iriarte s’ha anat especialitzant en estètica dental i en odontopediatria. “Un bon hàbit higiènic com a camí d’una bona salut dental és una realitat cada cop més difosa a la nostra societat. Per aquesta circumstància, sóc del parer que les noves generacions, quan assoleixin l’edat adulta, presentaran dentadures més sanes i conservades. Hem de tenir en compte que les revisions periòdiques són la pedra de toc per a una bona prevenció. És ideal fer-se-les, segons el cas, cada tres o sis mesos i, com a mínim, un cop l’any. I això és vàlid també per a la gent que porta pròtesis.”

La feina de l’odontòleg té un vessant humanista no prou difós però molt enriquidor. “Tornar el somriure a algú que no gosava obrir la boca és una experiència molt gratificant. D’aquesta manera, sovint ajudem la persona a recuperar o afermar la seva autoestima. Tanmateix, si algú té un profund problema psicològic d’autorebuig, per molt que li arreglis el somriure, és molt probable que continuï no estant bé amb si mateix. No són la majoria dels casos, és cert: però existeixen. La persona que no té equilibri emocional va buscant com millorar el seu aspecte físic per millorar-se interiorment, però no en té mai prou perquè, de fet, no està incidint sobre el veritable problema. En aquest sentit, és molt important a les primeres visites parlar llargament amb el pacient, saber què és el que busca realment. Hem de fer bastant de psicòlegs. Val a dir que el diàleg és el principi de tota atenció mèdica efectiva. Fa poc, em va visitar una pacient a qui li havia d’arreglar el front anterior. Li vaig demanar fotos del seu somriure amb les dents defectuoses i no en va trobar cap: a totes les fotos sortia amb la boca tancada. Això il·lustra com l’acomplexava aquesta part de la seva boca.”

Un ventall significatiu de pacients es posa en mans dels odontòlegs per qüestions estrictament estètiques. “Si hi ha algú que vol retocs estètics que vagin contra la seva salut dental, és feina dels especialistes fer-li veure que es podem combinar ambdues coses i que limitar la funcionalitat bucodental és una equivocació que tard o d’hora es paga cara. Aquest fet no significa que l’estètica no tingui una gran importància en l’àmbit odontològic, al contrari: cal buscar l’harmonia de les dents en el marc del somriure, la cara i les característiques individuals del pacient, és a dir, segons la seva personalitat. És imprescindible aconseguir un somriure harmònic i equilibrat.”

Qualsevol feina odontològica que es faci amb veritable correcció requereix de les esperes necessàries. “Tot vol el seu temps, i nosaltres sempre el respectem. Per aquest motiu, moltes vegades cal confeccionar una pròtesi provisional, amb la finalitat que el pacient, durant aquest període d’espera, no es vegi obligat a anar sense dents.”

Un dels riscos de les pròtesis dentàries és que puguin quedar massa artificioses. “Sovint ens trobem que hem d’imitar les dents que el pacient tenia abans; també ens trobem que hem de fer dents naturals millorades i adaptades a la personalitat del pacient. I, finalment, de tant en tant hi ha qui ens demana boques perfectes, amb colors i formes dentals simètriques i molt blanques. És una opció personal i l’hem de respectar. A mi, personalment, m’agrada la naturalitat. En l’actualitat, amb els composites i les ceràmiques podem imitar la dent original tant a nivell biomecànic com estètic. Disposem d’un munt de tècniques i materials per aconseguir una estètica oral natural.”

S’ha de tenir en compte que no tots els materials tenen les mateixes virtuts i propietats. “Tinc molt clar que és bàsic poder treballar amb els materials que considero millors.”

La ortodòncia interceptiva és la que es posa en els nens durant el creixement. “Són una sèrie de tècniques que ajuden el desenvolupament dels maxil·lars perquè les dents definitives s’hi puguin encabir millor. És molt important abordar-les abans que el nen hagi completat la seva etapa de creixement. Quan tenim tota la dentició permanent s’aconsella la ortodòncia fixa, la qual, amb les actuals tècniques de baixa fricció, té minimitzades les molèsties i suposa, a més, una millora en l’eficàcia dels moviments.”

Sobre les possibilitats de les cèl·lules embrionàries en el camp de l’odontologia, hi ha tantes incògnites com suggeriments. “S’estan fent estudis per tal que creixin teixits en zones on no n’hi ha; per exemple, es vol fer aparèixer os en una zona on no n’hi ha i poder d’aquesta manera posar-hi implants. El futur té pocs límits. Coses que ara semblen impossibles, probablement es faran realitat.”

L’excessiva mercantilització, que es tradueix bàsicament en el sobrediagnòstic, és un dels grans problemes que afecten el sector de l’odontologia. “La confiança que em tenen els meus pacients respon precisament a que jo fujo d’aquest sobrediagnòstic; és per aquesta raó que la major part de les persones que visito m’han vingut referenciades pel boca-orella. En 10 anys ja tracto famílies senceres. Val a dir que, si el pacient està satisfet amb el seu dentista, normalment és molt fidel. Fidelitzar és, doncs, essencial, tant per mantenir la salut del pacient com per la bona marxa de la consulta; d’aquí que una de les meves màximes sigui dedicar a cada cas el temps que calgui, així com intentar oferir totes les millores tecnològiques i estètiques a l’abast del moment.”

La doctora Iriarte és una professional que s’implica molt amb els seus pacients, la seva feina i la filosofia de mantenir un constant esperit d’equip. “Sense la col·laboració de les persones que formen l’equip, totes les fites que hem anat assolint no haurien estat possibles.”