Dr. Josep Padrós i Serrat et alia
Dr. Josep Padrós i Serrat et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

EDUARD PADRÓS I SERRAT, EDUARD PADRÓS I FRADERA i JOSEP LLUÍS PADRÓS I SERRAT

Clínica Dental Padrós-Serrat

Text del 12-12-2013

Quatre generacions de professionals de la salut han convertit la família Padrós en una de les nissagues mèdiques més antigues de Barcelona i en tot un referent en l’àmbit odontològic a l’hora de combinar tradició, tecnologia punta, recerca aplicada i docència. Conèixer bé i parlar diàriament amb molts pacients, amb una àmplia gamma d’interessos i de sensibilitats, els permet fer-se una idea molt precisa de la situació real del país. 

Nissaga consagrada a la medicina

Formem part d’una nissaga de metges iniciada pel nostre besavi, que era oftalmòleg, i consolidada en el camp de l’odontologia pel nostre avi, el Dr. Eduard Padrós i de Palacios. A la família hi ha 11 prestigiosos odontoestomatòlegs. Tanmateix, fou el nostre pare, el Dr. Eduard Padrós i Fradera, qui va culminar aquesta herència amb la creació, l’any 1963, de la Clínica Dental Padrós. Ara, amb 50 anys d’experiència exercint a la nostra pròpia clínica, amb un centenar de publicacions, i dotze guardons que reconeixen la nostra labor científica, ens considerem una entitat familiar referent en l’esforç de servei i en els avenços tècnics i mèdics. En aquest sentit, som conscients de que el nostre equip humà és cabdal pel bon funcionament de la clínica. Per aquest motiu un dels nostres objectius consisteix a transmetre una filosofia de treball basada en el rigor professional i el tracte personalitzat.

Una orientació clínica diferent

És un fet constatat que a una part de la població no li importa molt conèixer ni el nom del dentista que l’atendrà ni l’autèntica qualitat dels tractaments que rebrà. Prova d’això són les persones que accepten tractaments-ganga oferts per intermediaris, mútues i franquícies. No obstant això, a d’altres persones, més exigents, els interessa saber amb detall a quines mans i a quines instal·lacions confien la cura i el tractament de la seva salut oral. Després de tants anys d’evolució, hem posat tant esforç i ens sentim tan legítimament orgullosos dels nostres serveis, de les nostres instal·lacions i de les nostres investigacions, que procurem explicar-los abastament, a la nostra pàgina web perquè, qui estigui interessat, pugui tenir un coneixement més complert.

Els nostres principis fonamentals

La nostra entitat disposa, avui, de dos centres, situats a Barcelona, que compten amb una vintena de professionals. Els nostres principis fonamentals són: primer, cal que el dentista tingui els coneixements més avançats possible, que mantingui una formació continuada permanent i que gaudeixi d’una alta habilitat manual; segon, cal que disposi de llibertat absoluta per aconsellar i portar a terme el millor tractament (en conseqüència, sense cap dependència amb intermediaris, pòlisses dentals, franquícies, etc.); tercer, cal que disposi del temps necessari per a cada procediment terapèutic i que tingui paciència; quart, com a professional d’una especialitat eminentment tècnica, cal que disposi dels millors materials, aparells i instal·lacions (un bon tractament és pràcticament impossible d’oferir en els centres que es publiciten com a low-cost; cinquè, cal que formi i mantingui un equip de tècnics, col·laboradors i assistents veritablement compromès i entusiasmat en un projecte d’autèntica qualitat en el tractament odontològic; sisè, cal que els pacients siguin perfectament informats del diagnòstic, el pronòstic i la forma de tractament. La compenetració dentista-pacient és fonamental. El pacient s’ha de sentir tranquil, segur i a gust amb el seu dentista i l’equip que l’envolta; i, setè, no convé que el pacient sigui tractat per diferents dentistes. És important que sigui atès amb puntualitat. I és fonamental que el pacient se senti sempre còmode, valorat, apreciat i ben atès. 

Control de qualitat i millora tècnica i procedimental

Malgrat que l’atenció als pacients ens ocupa gran part del nostre temps, també ens dediquem a la recerca en el control de qualitat de les noves tecnologies, a la millora tècnica i procedimental i a la recerca de nous tractaments. Algunes d’aquestes investigacions han estat premiades per les societats científiques competents. I dictem cursos i conferències per tot el món.

Ràpida evolució

Entre les especialitats de les ciències de la salut, pràcticament cap s’ha desenvolupat tant, ni tan ràpidament, com l’odontologia clínica. Abans de poder confirmar en el temps la bondat d’un procediment clínic, un altre de més prometedor ve a substituir-lo. I és per això que, per tal de seguir avançant amb seguretat, estem obligats, més que mai, a efectuar una contínua investigació independent de laboratori, destinada a mantenir un control de qualitat absolut.

En els darrers anys, s’ha produït una revolució del sector

Tractaments com els implants, els biomaterials, el plasma ric en factors de creixement, les ceràmiques sense metall, les noves tècniques d’ortodòncia i d’estètica, les propietats profitoses de l’ozò o el làser, entre altres innovacions, han revolucionat l’odontologia en els darrers temps. Tenim un exemple en les exploracions digitals en tres dimensions, que ens aporten una informació molt detallada de l’anatomia del pacient i ens permeten programar qualsevol cirurgia oral amb gran precisió. La ràpida evolució de la nostra especialitat, a més dels treballs de recerca que s’estan efectuant actualment en l’àmbit de les cèl·lules mare i la generació de dentició orgànica, ens fan augurar un increment d’importants avenços. I si bé no és fàcil trobar clíniques dentals que disposin d’algun d’aquests costosos avenços tecnològics, allò realment molt difícil és trobar una altra clínica dental que disposi de totes aquestes possibilitats tècniques de manera simultània.

Prevenir: el millor tractament

La salut dental condiciona aspectes fonamentals de la qualitat de vida, per aquest motiu la prevenció és el millor tractament per evitar certes patologies. A diferència d’altres teixits de l’organisme (pell, músculs, ossos…) les dents no tenen cap capacitat per regenerar-se; per això convé tenir cura d’una correcta higiene bucodental i realitzar revisions periòdiques a l’especialista. La caries i la malaltia periodontal poden ser indolores fins ben avançada la seva progressió. El mateix pot succeir amb el càncer oral –la incidència del qual està creixent– en els seus inicis.

Una bona pedagogia des d’edats primerenques en la higiene bucal

La prevenció dental ha de començar a la infantesa, ja que així és més fàcil evitar alteracions que apareixen a mesura que passen els anys. Exercir una bona pedagogia des d’edats primerenques i ensenyar als infants tècniques per raspallar-se les dents correctament és fonamental. Avui, molts centres d’ensenyament s’han compromès amb la higiene i prevenció dentals i realitzen programes per informar-ne els alumnes. La societat en general n’està prenent consciència i el nombre de càries infantils s’ha reduït considerablement.

La gran importància de la salut bucodental

La cavitat oral i la resta de l’organisme mantenen una estreta relació. Les afeccions que es presenten a la boca poden comprometre la resta del cos. Estudis recents, per exemple, assenyalen una estreta relació entre la malaltia periodontal i les insuficiències coronàries. A més, el somriure forma part del llenguatge gestual de l’ésser humà i suposa una de les seves expressions facials més representatives. Per tant, no podem obviar que l’estètica dental és un component rellevant per aconseguir que l’individu se senti còmode amb si mateix i amb la imatge que projecta a l’entorn social.

Sorprèn que els àmbits més afectats per les retallades siguin dels més importants

En temps de crisi és fàcil entendre la necessitat de reduir la despesa pública, però costa entendre que els sectors més afectats per les retallades siguin els de la salut, l’educació i la recerca científica. És francament trist pensar que avui ha calgut desatendre’ls per culpa d’haver malbaratat diners públics en coses com, per exemple, grans infraestructures infrautilitzades.

El sector empresarial mostra una gran valentia i capacitat de sacrifici

L’atur, la paralització de l’economia i el clima de desconfiança generat en els últims anys suposen un gran impediment per a la recuperació econòmica. Tothom creu que el nostre país necessita estímuls. Malgrat les circumstàncies adverses, però, el sector empresarial continua manifestant una important predisposició per sortir de la crisi i demostra la seva valentia i capacitat de sacrifici i d’esforç, en la lluita diària que ha de mantenir per sobreviure.

Calen mesures orientades a la microeconomia i mesures més concretes

Quan pensem en la quantitat de poder que aplega un govern, es fa difícil justificar la ineficiència que han demostrat molts d’ells. Ara com ara, les actuacions dels Governs estan clarament orientades a la macroeconomia i s’obvia que, al capdavall, l’engranatge que posa en marxa els països és la microeconomia. Mesures com apujar els impostos o posar obstacles al desenvolupament del sector empresarial no són precisament un estímul per a l’emprenedoria o el consum. El que necessitem és fomentar polítiques concretes, centrades en els agents econòmics individuals. Això és el que, si més no, pensem nosaltres (l’humil opinió d’uns dentistes que som alhora treballadors i empresaris) i una gran part dels nostres pacients.

Cap relació basada en la unilateralitat pot funcionar a llarg termini

Per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya cal arribar a un acord entre ambdues parts. A dia d’avui ja tenim prou experiència per saber que cap relació basada en la unilateralitat pot acabar funcionant a llarg termini, raó per la qual hauríem de trobar una solució més intel·ligent.