Miquel Espina Claveras i Juli Espina Ordeix
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Miquel Espina Claveras i Juli Espina Ordeix

Embotits Espina SA