Srs. Gaspar Espuña, Maria Abellanet i J. Ramon Iglesias
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Gaspar Espuña, Maria Abellanet i J. Ramon Iglesias

GRUO CETT