Família Montolio Romeu
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Família Montolio Romeu

SANTUARI DE BELLMUNT