Família Pi Pagès
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Família Pi Pagès

Can Quim