Sr. Joan Reniu
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Joan Reniu

CA L’U