Sr. Francesc Morata
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Francesc Morata

EL TORREÓN