Família Zamudio Vargas
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Família Zamudio Vargas

EL NOU RACÓ DE LA QUEIXALADA