Srs. José Lluis i Francisco Aguilar
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. José Lluis i Francisco Aguilar

1789