Srs. Margarita Puig i Josep Maria Sánchez Rabassa
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Margarita Puig i Josep Maria Sánchez Rabassa

SANT MIQUEL