Sr. Florenci Martínez
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Florenci Martínez

EL VELERO