Sr. FRANCISCO FDEZ DE VILLAVICENCIO
Fotografia cedida
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya, Pròleg

Sr. FRANCISCO FDEZ DE VILLAVICENCIO