Sr. J.A. CODERCH DE SENTMENAT
Fotografia cedida
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya, Pròleg

Sr. J.A. CODERCH DE SENTMENAT