Srs. Francisco Moreno i Puri Sesplugues
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Francisco Moreno i Puri Sesplugues

CAN TONET