Srs. Mireia Rodamilans, Miguel Alija, Pilar Oyaga i Paquita Castro
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Mireia Rodamilans, Miguel Alija, Pilar Oyaga i Paquita Castro

CASA CALVET