Srs. Cristina Peus i Lluís Bertran
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Cristina Peus i Lluís Bertran

LA TORRE DE SARRIÀ