Sr. Rossend Viladecàs
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Rossend Viladecàs

FUSSIMANYA