Sr. Frederic Borràs
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Frederic Borràs

KPMG