Sr. Josep Bastida
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Josep Bastida

CAP GEMINI ERNST & YOUNG